Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning mot management/marknadsföring

Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även kunna forska en stor del av din arbetstid . Ansök senast 2018-03-07.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av undervisning i företagsekonomi, och då främst inom management och marknadsföring samt, att handleda studenter och även doktorander. Du deltar i utvecklingsarbete och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan.

Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planerande, genomförande och utveckling. Undervisningen bedrivs ofta i lag och såväl på svenska som på engelska.

Det finns möjlighet för dig att med externa forskningsmedel använda upp till 80 procent av årsarbetstiden till forskning. Sedvanlig kompetensutvecklingstid enligt avtal ingår. Du tillbringar din arbetstid i Umeå.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare ska i första hand och i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet. Annan yrkesskicklighet av betydelse samt skicklighet i att utveckla och leda verksamhet tillmäts också betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs stor vikt vid erfarenhet av undervisning som ska vara väl dokumenterad.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om motsvarande meriter åberopas ska dessa redovisas och styrkas.

Särskilda bedömningsgrunder

  • Erfarenhet av undervisning inom företagsekonomi med inriktning mot management och/eller marknadsföring
  • Erfarenhet av forskning inom företagsekonomi med inriktning mot management och/eller marknadsföring. Särskild vikt läggs vid SA-behörighet enligt Handelshögskolans kvalitetssystem
  • Förmåga och erfarenhet av att undervisa på svenska och engelska. För denna anställning krävs erfarenhet av att ha undervisat ett flertal kurser på svenska som ska vara dokumenterad (intyg från prefekt eller studierektor)
  • Förmåga att samverka med näringsliv och samhälle
  • Administrativ skicklighet

Bedömningsgrunderna viktas enligt rangordningen ovan. Bedömningen av vetenskaplig kompetens ska särskilt beakta publikationer och forskningsaktiviteter under de senaste 5 åren.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Ansökan
Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida här.

Mer om oss på Handelshögskolan
Vi är ca 170 anställda varav omkring 90 disputerades lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Inom företagsekonomi bedrivs undervisning och forskning inom management, entreprenörskap, marknadsföring, redovisning samt finansiering, www.usbe.umu.se.

Vi är en ISO 14001 certifierad handelshögskola och hos oss läser mer än 2 000 studenter.

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-236-18
Kontakt
  • Biträdande prefekt Lars Silver, lars.silver@umu.se, 090-7866798
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-02-09
Sista ansökningsdag 2018-03-09

Tillbaka till lediga jobb