Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för datavetenskap söker en förste forskningsingenjör. Du kommer att arbeta inom NLAFET, som är ett av de högprofilerade projekt som finansieras av EU inom ramen för EU:s forskningsprogram Horizon 2020. NLAFET koordineras av Umeå universitet, och har som internationella partners INRIA (Frankrike), University of Manchester och STFC-RAL (Storbritannien). 

Anställningen omfattar heltid (100%) under 1 år med start 2018-08-01.Sista ansökningsdatum är 2018-03-19.

Projektbeskrivning
Framtida superdatorer kommer att vara extremt parallella, skalbara och heterogena samt leda till nya och utmanande krav på effektiva numeriska algoritmer och programbibliotek. Syftet med NLAFET är att angripa dessa utmaningar och slutligen leverera nya skalbara numeriska bibliotek för storskaliga fundamentala problem inom numerisk linjär algebra, inklusive lösning av täta och glesa ekvationssystem och egenvärdesproblem. För att uppnå detta krävs en bred satsning på att utveckla nya algoritmer, utforska avancerade schemaläggningsstrategier och exekveringssystem, automatisk optimering av programvara (s.k. offline och online autotuning), och inte minst att undvika flaskhalsar gällande kommunikation och synkronisering av de miljontals beräkningsuppgifter som tillsammans bildar helheten.

Arbetsuppgifter 
Denna anställning kommer att fokusera på design, implementering och utvärdering av parallella algoritmer för s.k. matris-egenvärdesproblem med fokus på de extremt storskaliga utmaningarna. Forsknings- och utvecklingsarbete kommer att ske i nära samarbete med forskare och doktorander i forskargruppen liksom med andra partners inom NLAFET.

Kvalifikationer
Doktorsexamen inom datavetenskap, beräkningsteknik, eller motsvarande. Dokumenterade kunskaper om och erfarenheter av programvaruutveckling för parallella numeriska algoritmer, och god insikt i algoritmer för matrisberäkningar är ett krav. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Genomförd postdoktorsperiod inom ett område som är direkt relevant för NLAFET-projektet är meriterande. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter av schedulering (schemaläggningsstrategier) och exekveringssystem, såväl som av automatisk programoptimering är meriterande.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska och innehålla ett personligt brev som sammanfattar dina kvalifikationer och innehåller en motivering till varför du söker anställningen, ett CV inklusive publikationslista, styrkta kopior av betyg och intyg samt namn och kontaktinformation till minst två referenspersoner. Bifoga även annan relevant information, såsom dokumentation och beskrivning av erfarenheter av utveckling av parallell programvara, och arbete i eller med industrin

Allt material ska vara antingen på svenska eller engelska.

Information
Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta professor Bo Kågström (email: bokg@cs.umu.se ) eller bitr. prefekt Lennart Edblom (email: edblom@cs.umu.se ).

Välkommen med din ansökan!
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, och vara inkommen senast 2018-03-19. Ref-nr: AN 2.2.1-263-18.

Vid Umeå universitet ska det vara möjligt att arbeta på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet eller andra uppfattningar eller tillhörigheter. Vi välkomnar ansökningar från alla personer som uppfyller kompetenskraven. Vi strävar speciellt efter en jämnare könsfördelning inom naturvetenskap och teknik.

Närmiljö vid Umeå universitet
Institutionen för datavetenskap är en dynamisk miljö med nära hundra anställda från cirka tjugo länder i olika världsdelar. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av datavetenskapliga kärnområden och tillämpningar. Fokus för forskningen inom parallella och teknisk-vetenskapliga beräkningar sammanfaller i hög grad med målen för NLAFET-projektet.

High Performance Computing Center North (HPC2N) är ett nationellt center och en viktig del av Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). HPC2N tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster från internationellt storskaliga HPC-resurser samt annan e-infrastruktur, till olika träningsprogram och kurser inriktade mot användarna. Den senaste superdatorn Kebnekaise är ett heterogent system som består av flerkärniga CPU-noder, acceleratorer och noder med integrerade höggradigt parallella processorer, samt ett antal noder med extra mycket minne (3TB per nod). Det nya HPC-systemet är en mycket viktig beräkningsresurs för NLAFET.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-263-18
Kontakt
  • Bo Kågström, professor, 090-7865419
  • Lennart Edblom, 090-786 61 37
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-02
Sista ansökningsdag 2018-03-19

Tillbaka till lediga jobb