Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet söker en doktorand i radiofysik med inriktning mot kvantitativ analys av magnetresonanstomografi-bilder. Anställningen är placerad vid Institutionen för strålningsvetenskaper. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är 2018-02-26.

Projektbeskrivning

Vid diagnostisering och uppföljning av cancer används ofta kvantitativ magnetresonanstomografi (MRT) eftersom kvantitativa metoder gör det möjligt att jämföra värden mellan patienter och mellan studier, samt att de ger en tydlig tolkning av vad som syns i bilden, såsom t.ex. blodvolym eller celltäthet. En nackdel med de kvantitativa metoderna är att de ofta innehåller stora osäkerheter och att storleken på osäkerheterna är okänd. Att osäkerheterna är stora minskar det kliniska värdet av bilderna och att osäkerheterna är okända gör det svårt att veta om t.ex. en förändring som sker vid behandling endast beror på slumpen eller om den svarar mot en faktisk behandlingseffekt.

Syftet med projektet är att undersöka och validera nya metod som både kan minska och beräkna osäkerheterna i kvantitativa MRT bilder. De huvudsakliga verktyg som kommer användas i projektet är statistiska metoder som t.ex. Markov-kedje Monte Carlo, vilken möjliggör både feluppskattning och effektivare användning av information i MRT data.

Det förväntade utfallet av projektet är nya och validerade metoder som både kan beräkna och minska osäkerheten inom kvantitativ MRT. Det innebär att det kommer att gå att dra säkrare och statistiskt bättre underbyggda slutsatser från MRT bild-data, vilket är viktigt för den kliniska cancerforskningen såväl som för cancervården.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet för forskarutbildning är en examen på avancerad nivå och avklarade kurser på minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kvalifikationer som förvärvats på annat sätt i Sverige eller utomlands.

Sökande förväntas ha en bakgrund i fysik, matematik, matematisk statistik eller i relaterade ämnesområden. Goda kunskaper i programmering och bildanalys är starkt meriterande, även erfarenhet av hälso- eller sjukvård, eller forskningsprojekt relaterade till hälsa är meriterande. Eftersom forskning sker i samverkan med forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs goda språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

  • Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering till varför du söker, samt din kontaktinformation.
  • En meritförteckning (CV).
  • I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer eller erfarenheter.
  • Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser.
  • Kontaktinformation till två tillfrågade kontaktpersoner.

Ansökan ska göras via Umeå Universitets e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-02-26. Referensnummer AN 2.2.1-172-18

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av biträdande universitetslektor Anders Garpebring, anders.garpebring@umu.se

Tillträdesdag

Enligt överenskommelse

Löneplacering

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Övrig information

http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorandhandboken/

  

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-172-18
Kontakt
  • Anders Garpebring, 090-7853891
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-01-31
Sista ansökningsdag 2018-02-26

Tillbaka till lediga jobb