Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Placeringen för denna doktorandtjänst med inriktning mot neuronala kretsar som reglerar beteende, är vid Umeå Centrum för Molekylär Medicin (UCMM). Du kommer även att tillhöra Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning (wcmm.umu.se). Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Inom WCMM kommer lokala och nationella nätverk att utvecklas, där doktorander bereds goda möjligheter att utbildas och interagera med anställda inom den egna och andra forskargrupper. Detta ger utmärkta möjligheter till att arbeta i en kreativ, vänlig och samarbetsvillig forskningsmiljö för att studera neuronala kretsar som reglerar beteende.

Beskrivning av projektet

Djur kan reagera på förändringar i syrgasnivåer (O2) genom att ändra både sitt beteende och sin fysiologi. Denna respons kan vara antingen akut och omedelbar eller mer långvarig. Hur djur känner av och hur dom reagerar på förändringar i syrgasnivåer är inte klarlagt. Vi undersöker dessa processer i nematoden C. elegans, vars enkla och fullständigt kartlagda neurala kretsar erbjuder unika möjligheter att dissekera de molekyler och de neurala kretsar som styr reglering av beteende.

Många av de molekyler som används för att känna av syrgasnivåer är konserverade. Därför kan de upptäckter som görs i C. elegans får stor betydelse för förståelsen av hur detta styrs på molekylär nivå även i däggdjur, såsom människan. C. elegans föredrar syrgasnivåer på 7% och reagerar kraftfullt om dom exponeras för syrgasnivåer på 21%, i syfte att undvika detta. Nyligen upptäckte vi att IL-17, ett pro-inflammatoriskt cytokin, kan fungera som en neuromodulerare i nervsystemet på C. elegans under responsen på 21% syrgas. Det är dock fortfarande oklart hur IL-17 modulerar nervsystemets respons på syrgasstimulering och detta projekt syftar till att klargöra detta. Projektet inkluderar storskaliga genetiska screener som påverkar beteende, samt biokemi, optogenetik, kalciumsignalering och mätning av transkriptionsprofiler i individuella neuroner för att visa hur IL-17 cytokinet påverkar nervsystemet att modulera responsen till 21% syrgas.

Kompetenskrav

Grundläggande behörighet har den som genomgått grundläggande högskoleutbildning om minst 240 högskolepoäng (hp) inklusive 60 hp på avancerad nivå eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Den sökande ska därtill i sin högskoleutbildning, och/eller på annat likvärdigt sätt, ha uppnått grundläggande teoretiska kunskaper inom cell-/molekylärbiologi, samt ha erfarenhet av laborativt arbete och metodutveckling, däribland erfarenhet av grundläggande biokemiska analysmetoder. Tidigare praktisk erfarenhet av att arbeta med C. elegans är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och den sökandes förmåga att samverka inom en forskargrupp.

Särskild behörighet

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs goda språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd forskarutbildningsgrupp.


Upplysningar

Ytterligare upplysningar om tjänsten kan fås av Changchun Chen UCMM/WCMM, Umeå Universitet, 901 87 Umeå, Sverige eller via e-post: changchun.chen@umu.se

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • ett personligt följebrev med beskrivning av din forskningserfarenhet, ditt forskningsintresse och varför du är lämpad för forskarutbildningsplatsen,
  • en meritförteckning som inkluderar examina och tidigare anställningar,
  • styrkta kopior av examensbevis, betyg och intyg,
  • kopior på examensarbete och eventuella publikationer,
  • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och vara inkommen senast 2018-02-23.

Tillträdesdag:

Enligt överenskommelse

 

Löneplacering:

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

  

Övrig information

http://www.medfak.umu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/doktorandhandboken/

 

Vi ser fram emot din ansökan!

 

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-204-18
Kontakt
  • Changchun Chen, changchun.chen@umu.se,
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-01
Sista ansökningsdag 2018-02-23

Tillbaka till lediga jobb