Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för molekylärbiologi är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö som tillhör både teknisk-naturvetenskaplig och medicinsk fakultet. Vi undervisar studenter på alla nivåer inom vårt huvudområde molekylärbiologi och är totalt cirka 175 personer som arbetar i en internationaliserad miljö (www.molbiol.umu.se).

Forskningen vid molekylärbiologiska institutionen innefattar en bredd av molekylärbiologiska områden inom naturvetenskap och medicin: cellbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi, tumörbiologi och neurobiologi samt genetiska modellorganismer (dock ej växter). Vi söker nu en forskarassistent som skall arbeta inom cell- och molekylärbiologi. Anställningen är på heltid, tidsbegränsad till 4 år och placerad vid Institutionen för molekylärbiologi. Sista ansökningsdag är den 5 mars 2018.

Arbetsuppgifter
Anställningen som forskarassistent ska i huvudsak vara inriktad mot vetenskaplig meritering. Personen som anställs förväntas utveckla forskning inom ämnesområdet cell- och molekylärbiologi med inriktning mot djurmodeller kombinerat med molekylär fysiologi eller genetik. Möjlighet till pedagogisk meritering i form av Umeå universitets kursutbud för akademisk karriärutveckling ges inom ramen för tjänsten.

Kompetenskrav
Du ska ha en doktorsexamen i cell- och molekylärbiologi eller inom angränsande område som är relevant för anställningen. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen, eller motsvarande examen, högst sju år före ansökningstidens utgång, om det inte finns särskilda skäl (t.ex. föräldraledighet eller sjukdom). Fördjupad kunskap inom området cell- och molekylärbiologi med inriktning mot djurmodeller kombinerat med molekylär fysiologi eller genetik är krav för anställningen. Som bedömningsgrunder vid anställning som forskarassistent skall främst gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen. Därutöver beaktas samarbetsförmåga och skicklighet att utveckla verksamhet. Hög kunskapsnivå i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet inom cell- och molekylärbiologi vara avgörande. Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: I första hand beaktas den vetenskapliga skickligheten (till 90 %), därefter den sökandes pedagogiska skicklighet, administrativa skicklighet samt skicklighet att leda och utveckla verksamhet (till 10 %).

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom cell- och molekylärbiologi med inriktning mot djurmodeller kombinerat med molekylär fysiologi eller genetik samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och självständigt utveckla forskning. Erfarenhet från olika akademiska forskningsmiljöer är meriterande, liksom förmåga att erhålla externa medel i konkurrens. Vetenskaplig skicklighet kommer att bedömas i relation till sökandes karriärfas. Sökanden med strukturbiologi eller virologi som huvudsakligt fokus ges lägre prioritet då infrastruktur för detta finns vid andra institutioner. 

Ansökan
Ansökan, som företrädesvis skrivs på engelska, ska innehålla:

 • Ett personligt brev som beskriver dig själv, ditt huvudsakliga forskningsområde, dina tidigare forskningsprestationer och framtidsplaner
 • Kopior av relevanta betyg och examensbevis
 • Ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter, inkluderat erfarenheter av forskning och undervisning
 • En komplett publikationslista där högst 10 publikationer som du främst önskar åberopa indikeras i listan
 • PDF-kopior av de utvalda publikationerna, numrerade i enlighet med publikationslistan
 • En forskningsplan som beskriver den forskning du vill bedriva inom anställningen (max 5 sidor)
 • Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet Varbi och ska vara inkommen senast 2018-03-05.

Information
För ytterligare upplysningar, kontakta prefekten vid institutionen, professor Anna Berghard (anna.berghard@umu.se)

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-157-18
Kontakt
 • Anna Berghard, 090-785 67 01
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-01-26
Sista ansökningsdag 2018-03-05

Tillbaka till lediga jobb