Umeå universitet, Statsvetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

 

Statsvetenskapliga institutionen utlyser 1-2 anställningar som postdoktor i freds- och konfliktstudier. Anställningen avser heltid under två år med placering vid Umeå universitet.

I anställningen som postdoktor ingår egen forskning motsvarande minst 80 % av heltid och undervisning kan uppgå till max 20 % av heltid. Tillträde den 1 september 2018 eller enligt överenskommelse, dock senast januari 2019.

Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet har drygt 60 anställda. Institutionen har forskning bl.a. inom områdena freds- och konfliktstudier, lokal och regional politik och förvaltning samt politik för miljö, klimat och hållbar utveckling (för mer information, se http://pol.umu.se/).

Den/de som anställs kommer att arbeta i forskningsprogrammet Varianter av fred som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. För en detaljerad beskrivning av forskningsprogrammet besök webbplatsen: www.varietiesofpeace.net.

Kompetenskrav

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i freds- och konfliktstudier, statsvetenskap eller relaterade ämnen, eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Ett krav är att sökanden kan uttrycka sig väl på engelska i både tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Vi ser gärna sökande som bedriver forskning om post-konfliktsamhällen, konceptualisering av fred, olika metoder för att studera fred, och jämförelse mellan olika typer av fred och post-konfliktsamhällen. Den viktigaste bedömningsgrunden är bidraget till forskningsprogrammets mål så som detta beskrivs i den sökandes forskningsplan (se nedan). Förmåga att bedriva självständig forskning samt förmåga att delta i internationella forskningssamarbeten är viktiga meriter.

Ansökan skall innehålla

 • Personligt brev
 • CV/meritförteckning
 • En kritisk reflektion kring egen genomförd forskning (max 1000 ord)
 • Max 3 vetenskapliga publikationer
 • Vidimerade kopior av betyg och examensbevis
 • Kontaktuppgifter till 3 referenspersoner från vilka rekommendationsbrev kan begäras
 • Eventuella övriga meriter som du vill åberopa
 • Forskningsplan (max 2500 ord) som visar hur den sökandes projekt är kopplat till den övergripande tematiken i forskningsprogrammet Varieties of Peace och hur projektet kommer att bidra till att besvara forskningsfrågorna: 1) vad kännetecknar freden efter de fredsprocesser som initierades under 1990-talet och hur varierar freden? samt 2) hur kan denna variation beskrivas och förklaras?

Du ansöker via vårt rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara inkommen senast 3 april 2018. Dokument som åberopas och inte kan bifogas Varbi kan skickas till Anna Jarstad, Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 901 97 Umeå, Sweden. Märk sändningen med diarienummer AN 2.2.1-159-18.

Närmare upplysningar lämnas av professor Anna Jarstad, anna.jarstad@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-159-18
Kontakt
 • Anna Jarstad, professor, anna.jarstad@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2018-01-31
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb