Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Anställningen är ett vikariat på heltid under perioden 2018-05-01 till 2018-10-31.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna avser forskning och undervisning inom ämnet experimentell och mekanistisk infektionsbiologi med inriktning mot evolutionär genetik av patogena bakterier. Den anställde ska bedriva självständig forskning och forskarutbildning med inriktning mot experimentell och mekanistisk infektionsbiologi, samt kunna vara ämnesföreträdare för ämnet experimentell och mekanistisk infektionsbiologi och undervisa kommande generationer av grund- och forskarutbildningsstudenter.

Arbetsuppgifterna beträffande undervisning på¥ grundnivå¥ och avancerad nivå kan komma att gälla ansvar för samt utveckling, genomfarande och examinering av undervisning i program och kurser inom åtminstone något av ämnena: infektionsbiologi, mikrobiologi och molekylärbiologi på grundläggande nivå (även på svenska). Arbetsuppgifterna innefattar även administrativa uppgifter inom institutionen och fakulteten.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Därutöver beaktas administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamheten, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande; pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamheten, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. (1).

Beskrivning av bedömningsgrunder

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid tidigare undervisningserfarenhet inom ämnesområdet samt erfarenhet av handledning i första hand av examensarbeten. Hänsyn kommer även att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande examination och utvärdering.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, där sakande förutsätts inneha meriter inom ämnesområdet. Här anses särskilt meriterande dokumentation av: publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll; samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institutionen där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av grundutbildningsplanering m.m.

Rekryteringsprocessen kommer att bestå av intervju och referenstagning samt eventuellt provföreläsning.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningen avslutas 2018-10-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-05-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-129-18
Kontakt
  • Anna Berghard, +46 90-785 67 01
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-06
Sista ansökningsdag 2018-02-14

Tillbaka till lediga jobb