Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Kemiskt Biologiskt Centrum (KBC, www.kbc.umu.se) vid Umeå universitet är en kreativ och interaktiv miljö, som omfattar sex institutioner och två forskningsenheter, med egen tillgång till utmärkta instrument och anläggningar. Kemiska institutionen har närmare 200 anställda och institutionen bedriver forskning och utbildning samt har en omfattande samverkan med omgivande samhälle. För mer information, se www.chemistry.umu.se.

Kemiska institutionen söker nu en postdoktor inom ett tvåårigt projekt som syftar till vidareutveckling av sura kolkatalysatorer ur bioavfall. Sista ansökningsdag är 2018-01-15.

Projektbeskrivning
Projektet avser utveckling, syntes och karakterisering av relevanta sura kolkatalysatorer ur bioavfall. Material som härmed utvinns kan tillämpas bl.a. för syntes av platformskemikalier eller som beståndsdelar av olika slags kompositmaterial. Detta innebär även genomförande av studier med hjälp av flödesreaktorer i syftet att producera olika kemikalieströmmar av intresse för hållbar ekonomi. Detta innefattar rationell experimentell design, MS-analys, identifiering av reaktionsprodukter, kvantifiering och efterföljande optimering för att generera framtidens kemikalier, drivmedel och material. Projektet ska även bidra till ökad förståelse av mekanismerna bakom diverse omvandlingar av biomassa.

Projektet innefattar ett nära samarbete med forskare från Wallenberg Wood Science Center (wwsc.se) samt Bio4Energy konsortiet (www.bio4energy.se/) och Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik (www.abo.fi/institution/tekniskkemi). Dessutom eftersträvar vi att samarbeta med andra forskargrupper inom kemiteknik, katalys- och reaktionsteknik i Sverige och andra länder. All nödvändig utrustning för materialsyntes, karakterisering och analys kommer att finnas tillgänglig vid Kemiska institutionen, Umeå universitet samt vid samarbetsuniversiteten såsom Åbo Akademi i Finland. Inom projektet interagerar vi även med forskare och andra forskningsprojekt inom forskningsinriktningen Teknisk kemi vid Kemiska institutionen (www.chemistry.umu.se/forskning/teknisk-kemi/). Vår forskning har också starka relationer till industrin såsom t.ex. RISE Processum Biorefinery Initiative sfären i Örnsköldsvik (www.processum.se).

Anställningen är tidsbegränsad till två år heltid med start i maj 2018, eller enligt överenskommelse.

Kompetenskrav
För behörighet krävs en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av ämnena kemi, kemiteknik, heterogen katalys, materialvetenskap, skoglig kemi eller motsvarande ämnesområden. Doktorsexamen ska i första hand vara avlagt högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

En gedigen bakgrund och erfarenhet om de fysikaliska, kemiska och materialvetenskapliga metoder som är relevanta för syntes och utveckling av heterogena katalysatorer är ett krav. Dokumenterade praktiska färdigheter inom syntes och karakterisering av sura kolkatalysatorer och tillämpningar för de erhållna materialerna är ett krav liksom kunskaper i analys av lignocellulosafraktioner (kolhydratanalys mm.). Även användning av flödesreaktorer i laboratorieskala tillhör kompetenser som krävs. Vidare krävs erfarenhet av metodutveckling av för kemitekniken relevanta analysmetoder (e.g. GC-MS och HPLC). Dokumenterad erfarenhet från forskning rörande användning och utveckling av kolkatalysatorer ur bioavfall i andan av ’grön kemi’ är meriterande.

Du ska vara starkt motiverad och intresserad av att lära dig att utveckla nya metoder, samt av att verka i en internationell miljö. Internationell erfarenhet är därför meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift är ett krav. Kunskaper i svenska språket är meriterande.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla:

  • ett följebrev som sammanfattar dina kvalifikationer, forskningsintressen och motiv för ansökan (max 6 sidor),
  • en meritförteckning med publikationslista,
  • kopior av din doktorsavhandling och relevanta publikationer,
  • kopior av examensbevis,
  • namn och aktuella kontaktuppgifter till två-tre referenspersoner.

Ansökan skall skrivas antingen på engelska eller svenska.

Sista ansökningsdag är 2018-01-15. Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem. Ansök via knappen längst ner på sidan.

Närmare upplysningar lämnas av Prof. Jyri-Pekka Mikkola, 090-786 5000, jyri-pekka.mikkola@chem.umu.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Maj 2018 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2285-17
Kontakt
  • Jyri-Pekka Mikkola, 090-7865000
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-12-20
Sista ansökningsdag 2018-01-15

Tillbaka till lediga jobb