Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningen är en doktorandanställning med syfte att utforska digitalisering av byggbranschen. Placering är vid Umeå universitet, institutionen för informatik. Sista ansökningsdag 2018-02-15, tillträde 2018-04-01 eller enligt överenskommelse.

Forskningsinriktning Digitaliseringen har inneburit omvälvande förändringar inom en rad olika branscher. På den senaste tiden har även byggindustrin börjat att känna av det förändringstryck som förknippas med digitaliseringen. Samtidigt som såväl forskare som praktiker har lovordat den digitala teknikens transformativa potential när det gäller byggindustrin så vet vi lite om hur sådana förändringar kan genomföras i praktiken. Det vi vet är dock att en majoritet av aktörerna i byggbranschen är resursberoende: De lever med en uppsjö av befintliga IT-system, väletablerade organisatoriska strukturer och yrkesroller. Inriktningen på denna doktorandtjänst är att utforska digitalisering av byggbranschen, dess möjligheter och utmaningar när det gäller gemensamma digitala infrastrukturer och digital innovation. Forskningsinriktningen är knuten till Swedish Center for Digital Innovation som finns vid institutionen för Informatik. Forskningen vid centrat genomförs till stora delar i samarbete med partners från näringsliv, forskningsinstitut samt andra universitet och högskolor.

Om anställningen Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden. Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Anställningen kommer tillsättas förutsatt att erforderliga beslut om finansiering fattas av Umeå universitet.

Behörighet/Vem söker vi? Sökande innehar en examen på avancerad nivå i informatik eller motsvarande. För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i informatik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom informatik om minst 90 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom informatik (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda även av den som på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer Eftersom doktoranden förväntas genomföra studier och intervjuer i Sverige och samtidigt kommer att bli en del av en multikulturell institution är en viktig praktisk förmåga att kommunicera väl på både svenska och engelska.

Vid urval bland behöriga sökande läggs stor vikt vid förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt den inskickade forskningsplanens kvalitet. Sökande kan bli kallade till intervju. I övrigt hänvisas till bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen (kap. 7) i högskoleförordningen.

Din ansökan ska innehålla: • Ett introduktionsbrev/personligt brev (1 sida) • Ett utkast till forskningsplan och forskningsintresse (2 sidor) • Curriculum Vitae (CV) • Kopior av tidigare examensuppsats/-arbete (MSc/MA och/eller BSc/BA) • Kopior av studiebetyg inklusive dokumentation av fullgjorda akademiska kurser och betyg • Kopior av publicerad egen forskning (om sådan finnes) • Kontaktuppgifter till minst två referenser Ansökan måste vara komplett för att den ska behandlas i rekryteringsprocessen. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi.

Institutionen för informatik (www.informatik.umu.se) består av 30 lärare och forskare, sex administratörer och 12 doktorander. Ämnet informatik studerar interaktionen mellan människor och informationsteknik, för att förstå hur tekniken bäst kan användas men också för att förstå dess begränsningar. Vi utvecklar verktyg, metoder och teorier och utvärderar informatiksteknik i relation till individer, organisationer och samhälle. Våra huvudsakliga forskningsområden är Informationssystem (IS) och människa-dator interaktion (MDI). Vår forskning genomförs till stora delar i samarbete med partners från näringsliv, forskningsinstitut och andra universitet och högskolor.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2257-17
Kontakt
  • Cecilia Vallin, 090-786 53 31
  • Katrin Jonsson, 090-786 93 87
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-12-19
Sista ansökningsdag 2018-02-15

Tillbaka till lediga jobb