Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för molekylärbiologis forskning innefattar flera molekylärbiologiska områden som mikrobiologi, infektionsbiologi, cellbiologi, tumörbiologi och vävnadsbiologi samt genetiska modellorganismer.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att bedriva självständig forskning, utbildning på forskarnivå samt grundutbildning inom experimentell och mekanistisk infektionsbiologi med inriktning mot fysiologisk/genetisk medicinsk bakteriologi vid Institutionen för molekylärbiologi. Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta administrativa uppgifter inom institutionen och fakulteten. För att t.ex. kunna delta i administrativ utbildningsplanering förväntas en ej svensktalande innehavare av anställningen tillägna sig svenska inom en treårsperiod. 

För sökande som är specialistutbildad läkare eller tandläkare kan förenad anställning komma i fråga vid Västerbottens läns landsting, under förutsättning att sjukvårdshuvudmannen ger sitt godkännande.


Behörighet och bedömningsgrunder för anställning
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Befattningsinnehavaren skall ha gedigen ämneskompetens och erfarenhet av forskning och handledning inom forskarutbildningen inom experimentell och mekanistisk infektionsbiologi med inriktning mot fysiologisk/genetisk medicinsk bakteriologi och förväntas bedriva sådan verksamhet inom ramen för anställningen.

Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Därutöver beaktas klinisk skicklighet, administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamheten, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.


Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande; vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (1). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamheten, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).


Beskrivning av bedömningsgrunderna
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid nivå på självständiga forskningsinsatser inom experimentell och mekanistisk infektionsbiologi med inriktning mot fysiologisk/genetisk medicinsk bakteriologi samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet. Vetenskaplig skicklighet kommer vidare att bedömas utifrån förmåga att självständigt planera och leda forskning och forskarutbildning där stor vikt läggs vid vetenskapliga arbeten inom experimentell och mekanistisk infektionsbiologi med inriktning mot fysiologisk/genetisk medicinsk bakteriologi publicerade i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter. Vikt läggs även vid förmåga att erhålla forskningsmedel i nationell och/eller internationell konkurrens. Dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska metoder för att adressera frågeställningar inom infektionsbiologi är ett krav.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet infektionsbiologi; på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Dokumenterad god förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning, handledning och examination på grundutbildningsnivå är en merit.

Administrativ skicklighet, liksom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, ska avse dokumenterad förmåga att leda och initiera forskningsverksamhet, visad förmåga att ansvara för, planera och genomföra utbildning på grundnivå samt förmåga att samverka med det omgivande samhället. Klinisk skicklighet visas genom aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterat god klinisk kompetens.

Ansökan
Notera att du till ansökan ska bifoga aktuellt forskningsprogram. Övriga anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare-170411.pdf

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1935-17
Kontakt
  • Anna Berghard, prefekt, 090-785 67 01
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-12-14
Sista ansökningsdag 2018-01-24

Tillbaka till lediga jobb