Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i sociologi

Sociologiska institutionen utlyser ett eller flera lektorat i sociologi. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen omfattar både campus och nätdistanskurser samt kurs/momentsansvar och sker i huvudsak på svenska. Viss undervisning kan ske på engelska. Den sökande förväntas kunna genomföra ovan nämnda arbetsuppgifter på svenska och engelska. I anställningen ingår även att följa utvecklingen inom det angivna området, bedriva egen forskning och aktivt delta i arbetsgrupper och kommittéer. Den sökande förväntas söka externa forskningsmedel och olika typer av samverkansuppdrag. Vid erhållande av forskningsmedel eller uppdrag ingår i normalfallet minst 20 procent undervisning. Vi förväntar oss att lektorer är närvarande och deltar aktivt i institutionens aktiviteter.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap. 4§ och Umeå universitets anställningsordning är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Vid bedömning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
Särskilt meriterande är doktorsexamen inom sociologi eller motsvarande samt  dokumenterade pedagogiska och forskningsmässiga meriter inom ämnet sociologi.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten läggs särskild vikt vid förmåga att erhålla externa forskningsanslag, genomföra och publicera forskning av hög kvalitet inom det angivna området, kommunicera forskning med det omgivande samhället samt erfarenheter av forskningsledarskap. Förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom det angivna området samt forskningsmeriter från de senaste fem åren ges särskild betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten läggs särskild vikt vid dokumenterad erfarenhet och utvärdering av undervisning inom det angivna området, pedagogiskt utveckling inom ramen för kurser och utbildningsprogram, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå, forskarhandledning samt pedagogiskt ledarskap.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om motsvarande meriter åberopas skall dessa redovisas och styrkas.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Ansökan
Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida här.

Om oss
Sociologiska institutionen bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har för närvarande ett femtiotal anställda, varav 12 doktorander. Forskningen på institutionen bedrivs inom ett antal områden som arbete och familj, attitydforskning, äldreforskning och kultursociologi. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida http://www.soc.umu.se/.

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2213-17
Kontakt
  • Prefekt Jenny-Ann Danell, jenny-ann.danell@umu.se, 090-786 98 14
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2017-12-15
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb