Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktor i socialt arbete (2 år)

Institutionen för socialt arbete vid Umeå Universitet utlyser en anställning som postdoktor i socialt arbete. Anställningen avser heltid under två år med tillträde 1 april 2018 eller enligt överenskommelse. I tjänsten som postdoktor ingår egen forskning motsvarande 80 % av heltid och undervisning 20 % av heltid.

Den person vi söker kommer att bedriva forskning inom ramen för STANCE-Programmet: Studier av socialtjänstens interventioner for alkohol och narkotikaproblem och hälsoeffekter – ett kollaborativt longitudinellt forskningsprogram. Inom ramen för programmet studeras skillnader i hälsoutfall för personer som är beroende av alkohol och narkotika i Sverige och som varit föremål för missbruksbehandling. Forskningen bygger i huvudsak på kvantitativ registerdata från statliga myndigheter, kommuner och behandlingsenheter.

Kompetenskrav

Sökande ska ha doktorsexamen i socialt arbete eller i annat för forskningsprojektet relevant ämne. Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare.

Dokumenterad forskningserfarenhet av interventionsforskning inom missbruksvård är meriterande för anställningen. Likaså är dokumenterad metodologisk och statistisk kompetens (longitudinell analys) av att bedriva forskning på registerdata samt av att hantera stora databaser meriterande.

Då undervisning ingår som en del av tjänsten är dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning meriterande. Då det i anställningen som postdoktor i huvudsak ingår egen forskning ska vetenskaplig kompetens vägas tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens i bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Ansökan ska innehålla

 • Ett personligt brev som beskriver forskningserfarenhet och intressen samt en motivering varför du ansöker om tjänsten som postdoktor (inte mer än en A4)
 • Ett curriculum vitae med information om utbildning med dokumentation över tidigare och nuvarande anställningar
 • Certifierad kopia av doktorsexamen
 • Publikationslista
 • Kontaktuppgifter till två eller tre akademiska referenspersoner
 • Annan relevant dokumentation du vill inkludera i din ansökan

Ansökan skall göras via e-rekryteringssystemet och vara inkommen senast 2018-02-28.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2192-17
Kontakt
 • Lars Evertsson, 090-786 5543
 • Mojgan Padyab, 090-7866249
 • Anna-Lena Perdahl, 090-786 7106
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-28

Tillbaka till lediga jobb