Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för språkstudier utlyser ett vikariat som universitetsadjunkt i svenska med didaktisk inriktning mot tidiga år. Anställningen är på 100 % under perioden 2018-02-01--2019-01-31.

Beskrivning och arbetsuppgifter
I anställningen ingår att undervisa i kurser i svenska för grundlärarprogrammet samt genomföra VFU-besök. Motsvarande undervisning inom ämnesområdet i engelska kan förekomma, eventuellt efter genomförd kompetensutveckling inom detta område. Tyngdpunkten ligger på undervisning i språk-, läs- och skrivutveckling i F-3 men undervisning inom förskollärarprogrammet kan också ingå. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

I anställningen ingår 80 % undervisning/administration och 20 % kompetensutveckling.

Behörighetsgrunder
Behörig att anställas är den som har lärarexamen på avancerad nivå med inriktning mot grundskola eller har någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifterna som ska ingå i anställningen, visat pedagogisk skicklighet, avklarat lägst 45 hp svenska respektive 15 hp engelska samt har yrkeserfarenhet från grundskolan motsvarande lägst två år på heltid.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: pedagogisk skicklighet inom svenska med didaktisk inriktning med inriktning mot tidiga år, erfarenhet av verksamheten i grundskola, påbyggnadsstudier i svenska, engelska, språkdidaktik eller annat relevant område, erfarenhet av läs- och skrivutveckling på olika nivåer i utbildningssystemet, särskilt ungdomsskolan, erfarenhet av utvecklingsarbete, av VFU-besök och av annat samarbete mellan skola och lärarutbildning, organisatorisk och administrativ skicklighet, förmåga att leda och utveckla, samt förmåga att samverka med skolan.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Umeå universitets anställningsordning.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskilt vikt ska tillmätas pedagogisk skicklighet inom svenska med didaktisk inriktning med inriktning mot tidiga år, erfarenhet av verksamheten i grundskola och erfarenhet av läs- och skrivutveckling i olika delar av utbildningssystemet, särskilt ungdomsskolan. Stor vikt ska tillmätas påbyggnadsstudier  i svenska, engelska, språkdidaktik eller annat relevant område.  Erfarenhet av utvecklingsarbete, av VFU-besök och av annat samarbete mellan skola och lärarutbildning, organisatorisk och administrativ skicklighet, förmåga att leda och utveckla, samt förmåga att samverka med skolan ska tillmätas vikt i bedömningen.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning

Du ansöker via Umeå universitets e-rekryteringssystem senast 2017-12-22

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-02-01
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2137-17
Kontakt
  • Daniel Andersson, prefekt, 090 7865708, epost daniel.andersson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-12-07
Sista ansökningsdag 2017-12-22

Tillbaka till lediga jobb