Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom enheterna anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi, urologi och andrologi samt idrottslaboratoriet. Institutionen bedriver forskning och undervisning inom dessa ämnesområden i nära samarbete med landstingsverksamheten.

Universitetslektorn är organisatoriskt placerad vid enheten för anestesiologi och intensivvård, inom institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Till institutionen hör även enheterna för kirurgi, ortopedi, hand- och plastikkirurgi, , idrottslaboratoriet, klinisk fysiologi samt urologi och andrologi. Inom institutionen finns goda möjligheter till både experimentell och patientnära klinisk forskning.

Vikariatet är stationerat på studieort Sunderbyn.


Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom anestesiologi och intensivvård på grundutbildningsnivå inom läkarprogrammet, men undervisning inom och samordning av andra ämnen, program och kurser kan ingå. Vidare ingår i arbetsuppgifterna forskning samt forskarutbildning och förutsätter goda kunskaper inom ämnesområdena. Universitetslektorn ska vara aktiv forskare inom ämnesområdena. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och medicinska fakulteten kan ingå.

Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad/legitimerad läkare i anestesiologi och intensivvård, till en omfattning om 13 timmar i veckan, vid Region Norrbotten.


Behörighetskraven
Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För att vara behörig för anställning krävs specialistkompetens i anestesiologi och intensivvård.

Bedömningsgrunderna och viktning
Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Vetenskaplig skicklighet (2), pedagogisk skicklighet (3). Därutöver skall den sökande ha klinisk skicklighet, administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings-och utvecklingsarbete(1). Vi värdesätter visionärt tänkande och förutsätter förmåga att kommunicera och lösa problem.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, erhållna resultat och pågående projekt inom anestesiologi och intensivvård. Planerad forskning och externa anslag bedöms. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av utbildning på grund- och forskarnivå samt till erfarenhet av handledning och examination. Samarbetsförmåga kommer att vara betydelsefull för anställningen liksom klinisk erfarenhet. Administrativ skicklighet är också betydelsefull och kan visas genom förmåga att leda och utveckla verksamhet som utbildningsplanering. Aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterad god klinisk kompetens är betydelsefull för anställningen.

Anställningsform Visstidsanställning 3-6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Anställningen avslutas 2018-06-30
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Luleå
Län Norrbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2117-17
Kontakt
  • Christina Ljungberg, prefekt, 090-785 29 82
  • Kenneth Robart, Region Norrbotten, 070- 377 81 38
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-12-02
Sista ansökningsdag 2017-12-11

Tillbaka till lediga jobb