Umeå universitet, institutionen för datavetenskap

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://cs.umu.se) söker nu en excellent kandidat till en befattning som postdoktor i datavetenskap med inriktning mot dataanalys för distribuerade system.

Sista ansökningsdatum är 2017-12-19.

Befattningen är placerad i en dynamisk och väletablerad forskargrupp med 20 personer från 10 länder. Gruppen samarbetar nära med ledande forsknings-institutioner som Lawrence Berkeley National Laboratory (USA) och Lund Center for Control of Complex Engineering Systems, såväl som med stora industriella partners som Intel Labs, Ericsson, SAP, Red Hat, och IBM.

Se www.cloudresearch.org för en översikt av pågående forskningsprojekt och publikationslistor.

Projektbeskrivning
Arbetsuppgifterna innefattar forskning, utveckling och utvärdering av metoder och system för autonom identifiering av anomalier i framtida datormoln.

Bakgrunden är att stor del av framtiden IT-tjänster kommer att bygga på en IT-infrastruktur där telekomnätverk och såväl stora som små datacenter smälter samman till en stor sammanhållen infrastruktur. Infrastrukturen kommer att hanteras av autonoma ”managementsystem” som automatiskt allokerar resurser i rätt mängd, på rätt plats och vid rätt tidpunkt för varje enskild del av varje applikation. För att göra detta är det helt avgörande att förstå olika applikationers uppförande. Systemet behöver inte bara upptäcka när en applikation har låg prestanda eller andra problem utan även identifiera vad som är flaskhalsen, och vad som är den grundläggande orsaken till problemet. Därefter måste systemet planlägga och utföra åtgärder som löser problemet. Allt detta ska göras helt automatiskt och inom loppet av sekunder eller t.o.m. bråkdelar av en sekund.

Den planerade forskningen är därför fokuserad på autonom detektion av anomalier, identifiering av prestandaflaskhalsar och deras grundorsaker, samt att autonomt dra lärdom av effekterna från utförda åtgärder. De vetenskapliga metoder som används inkluderar såväl klassisk som djup maskininlärning samt logikbaserade metoder för automatiskt resonemang och slutledning.

Befattningen är ämnad för postdoktoral forskning i samarbete med seniora forskare och doktorander inom den egna forskargruppen samt med våra nationella och internationella externa partners. Projektkoordinering inom storskaliga projekt kan också komma att ingå.

Anställningen omfattar heltid (100%) under 2 år. Start 2018-01-01 eller enligt överenskommelse. Tjänsten kommer med marknadsmässig lön och det finns möjlighet att få undervisa upp till 20%.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i datavetenskap eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Den sökande bör vara driven av ett starkt forskningsintresse, välorganiserad, och tycka om att arbeta med utmanande problem och innovativa lösningar. Forskningsmeriter och excellenta vetenskapliga publikationer inom anställningens område, anomalidetektion för IT-infrastruktur och -tjänster, är ett krav. Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen i relation till det ovan beskrivna forskningsområdet, och hur du skulle kunna bidra till projektet, samt din kontaktinformation
  • Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
  • Kopior av examensbevis e dyl
  • En kopia av din doktorsavhandling
  • Kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer, numrerade enligt publikationslistan
  • Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Allt material ska vara antingen på svenska eller engelska. Insänds material på andra språk skall en översättning till svenska eller engelska medfölja.

Välkommen med din ansökan!
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi, och vara inkommen senast 2017-12-19. Ref-nr: AN 2.2.1 – 2058 -17.

Mer information
Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta Erik Elmroth, elmroth@cs.umu.se, tfn: +46-(0)90-786 6986.

Mer information om vår forskningsgrupp, och Umeå universitet, finns på http://www.cloudresearch.org http://www.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2058-17
Kontakt
  • Erik, Elmroth, professor, 090-786 6986
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-11-29
Sista ansökningsdag 2017-12-19

Tillbaka till lediga jobb