Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vikarierande universitetslektor i psykologi med inriktning mot utbildningspsykologi
Vi söker en vikarierande universitetslektor 100 % i psykologi med inriktning mot utbildningspsykologi perioden 180201-190131. Anställningen omfattar dels undervisning inom lärarprogrammen men också kognitionsvetenskapliga programmet, psykologprogrammen och på fristående kurser samt forskning och utvecklingsarbete inom området utbildningspsykologi.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap. 4§ och Umeå universitets anställningsordning är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urval bland behöriga sökande är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom det område som gäller för anställningen samt skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal.  

Egen yrkeserfarenhet från grund- eller gymnasieskola, erfarenhet av undervisning inom lärarutbildning samt erfarenhet av neurovetenskaplig forskning anses som meriterade och särskild vikt kommer att läggas på detta vid bedömningen.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om du åberopar motsvarande skall du skriva en redogörelse över vad som åberopas.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Svenskspråkighet är ett krav vid tillsättningen, och den sökande skall vara beredd att vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här och hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Om oss
Institutionen för psykologi är en dynamisk forsknings och undervisningsmiljö inom flera områden. Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen kan erhållas via vår hemsida, www.psy.umu.se.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2142-17
Kontakt
  • Prefekt Mikael Henningsson, 090-7865798, mikael.henningsson@umu.se
  • Biträdande prefekt Michael Gruber, 090-78678035, michael.gruber@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2017-12-05
Sista ansökningsdag 2017-12-21

Tillbaka till lediga jobb