Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett internationellt erkänt centrum inom området experimentell växtbiologi. Inom UPSC är forskning om växters cell- och molekylärbiologi, speciellt på skogsträd, ett profilområde. Där utvecklas modellsystemen asp/hybridasp och gran men en stor del av forskningen använder Arabidopsis som modellsystem. Institutionen för fysiologisk botanik söker nu en universitetslektor inom ämnesområdet med sista ansökningsdag 2018-02-15.

Anställningen
Forskningen vid UPSC spänner över många discipliner; genetik, fysiologi, biokemi, cellbiologi och molekylärbiologi. Ett gemensamt mål är att förstå mekanismerna bakom växters utveckling och anpassning till förändringar i omvärldsförhållandena. Arbetsuppgifterna inom denna anställning är att bedriva egen forskning inom området växters cell- och molekylärbiologi eller växtfysiologi, med inriktning mot tillväxt/biomassaproduktion. Detta kan innebära forskning om faktorer som styr fotosyntes/metabolism, skott, stam eller rot-tillväxt, frågor som gäller biotisk eller abiotisk stress eller andra liknande områden. Forskningen behöver inte fokuseras på träd, men måste ha en relevans för biomassaproduktion i träd och det är en fördel, men inget krav, att den visar synergi med och kompletterar den forskning som redan finns vid UPSC.

Dessutom innefattar uppgifterna att och leda och utveckla kurser inom området på Master- och doktorandnivå samt på civilingenjörsprogrammen i Bioteknik, Bioresursteknik och Energiteknik.

Utlysningen avser en tillsvidareanställning på heltid och med tillträde 1/1-2019 eller enligt överenskommelse. Med anställningen följer vissa resurser i ett s.k. ”startpaket”.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen och genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.

Den sökande skall ha styrkt förmåga att självständigt planera, genomföra och publicera forskningsprojekt inom ämnesområdet växters cell- och molekylärbiologi och/eller fysiologi. Internationell postdoktoral erfarenhet och/eller internationella forskningssamarbeten är en viktig merit.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter som tillämpar ett så kallat peer review-systemsamt utifrån dokumenterad förmåga att erhålla forskningsmedel från externa bidrags- och uppdragsgivare.

Den sökande skall även kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet växters cell- och molekylärbiologi, helst med inriktning mot bioteknik och/eller bioenergi. Erfarenhet av självständigt pedagogiskt utvecklingsarbete och högskolepedagogisk utbildning är ett krav, liksom erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt av handledning av doktorander.

Ansökan
Till ansökan skall bifogas: 1) personligt brev som beskriver din bakgrund, huvudsakliga forskningsområde och motiv till att söka denna tjänst 2) CV 3) publikationslista 4) kopior av särskilt relevanta publikationer (max 10) numrerade i enlighet med publikationslistan 5) kopior av examensbevis 6) forskningsplan (max 5 sidor) som beskriver den planerade egna forskningen 7) namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner 8) redogörelse för och dokumentation av skicklighet inom

  • vetenskaplig verksamhet
  • pedagogisk verksamhet (Detta ska göras i enlighet med mall för pedagogisk portfölj. Se anvisningar i bilaga 4 i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet )
  • samverkan med det omgivande samhället och populärvetenskaplig verksamhet
  • ledning av verksamhet och personal

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-02-15.

Mer information
Närmare upplysningar lämnas av Prefekt Stefan Jansson, tel 070-677 23 31, e-post: stefan.jansson@umu.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 januari 2019 eller enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1901-17
Kontakt
  • Stefan Jansson, 090-786 53 54
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-12-12
Sista ansökningsdag 2018-02-15

Tillbaka till lediga jobb