Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor omfattar undervisning och handledning inom utbildning på grund- och avancerad nivå, främst med inriktning mot barnsjukvård, samt på forskarnivå. Vidare ingår i uppgifterna forskning och utvecklingsarbete inom omvårdnad.

Undervisningen sker huvudsakligen inom institutionens program och kurser och kommer delvis att ske med digital teknik. I anställningen ingår ämnesansvar för och utveckling av nya kurser inom inriktningen barnsjukvård. Även handledning och examination av självständiga arbeten samt administrativa uppgifter ingår i arbetsuppgifterna. Undervisning på annan ort kan förekomma.

Universitetslektorn deltar även i kliniskt arbete som sjuksköterska inom landstings-/kommunal verksamhet i det fall anställningen, efter överenskommelse mellan den anställde, arbetsgivaren och sjukvårdshuvudmannen, blir förenad med anställning vid sjukvårdsenhet vid vilken medicinsk forskning och utbildning bedrivs.

Behörighet och bedömningsgrunder för anställning
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet. Vid tillsättning av lektorat ska lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Som bedömningsgrunder vid anställning av lektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Sjuksköterskeexamen är ett krav för anställningen. Erfarenhet av kliniskt arbete är meriterande. Anställningen som universitetslektor kan om önskemål finns förenas med anställning som sjuksköterska inom landstings-/kommunal verksamhet, förutsatt sjukvårdshuvudmannens godkännande. För att vara behörig för förenad anställning krävs att sökanden innehar legitimation som sjuksköterska.

Med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter är, utöver doktorsexamen i medicinsk vetenskap med inriktning mot omvårdnad, specialistutbildning med inriktning mot barnsjukvård av betydelse och därför ett krav. Erfarenhet av barnkardiologi är meriterande då undervisning och forskning kan förekomma inom ämnet.

Som person är du serviceinriktad, tar gärna egna initiativ, är noggrann och kan arbeta självständigt. Du är utåtriktad och har god förmåga att samarbeta med andra individer och grupper såväl inom som utanför universitetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2). Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunder
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom omvårdnad eller motsvarande, erhållna forskningsanslag samt nationella och internationella kontakter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination.

Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av exempelvis grundutbildningsplanering samt genom förmåga till samarbete.

Rekryteringsprocessen kommer att bestå av intervju och referenstagning samt eventuellt provföreläsning.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare-170411.pdf

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1770-17
Kontakt
  • Britt-Marie Lindgren, prefekt, 090-786 92 61
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-11-21
Sista ansökningsdag 2017-12-19

Tillbaka till lediga jobb