Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Anställningen som universitetslektor är organisatoriskt placerad vid Enheten för obstetrik och gynekologi, inom Institutionen för klinisk vetenskap. Till institutionen hör även enheterna för barn­ och ungdomspsykiatri, psykiatri, pediatrik, oftalmiatrik, öron-, näs- och halssjukdomar, professionell utveckling samt logopedi.

Stationeringsort: Sunderbyn

Arbetsuppgifter

Lektorn ska ansvara för utveckling och genomförande av utbildning på grund och avancerad nivå inom i första hand läkarprogrammet. I anställningen kan kursansvar och examination inom läkarprogrammet ingå. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter inom institutionen och fakulteten. Lektorn ska vara aktiv forskare inom ämnesområdet och också delta i utbildning på forskarnivå. Lektorn ska därutöver delta i det kliniska arbetet inom ramen för befattningen som specialistutbildad läkare.

Undervisning/administrativt arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare inom ämnesområdet vid Region Norrbotten.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställningen krävs specialistkompetens i obstetrik och gynekologi. Den sökande skall ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Som bedömningsgrund vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden. Därutöver skall gälla graden av klinisk skicklighet, administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet samt dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2), klinisk skicklighet (1). Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom obstetrik och gynekologi. Aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterad god klinisk kompetens är betydelsefullför anställningen. Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering

m.m. samt genom förmåga till samarbete.

Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare-170411.pdf

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl. överrenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1931-17
Kontakt
  • Ann Lalos, professor , 090-785 04 72
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-11-13
Sista ansökningsdag 2017-12-10

Tillbaka till lediga jobb