Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i utbildningsledarskap vid Statsvetenskapliga institutionen, Centrum för skolledarutveckling

Vi önskar nu förstärka vår personalstab med en universitetslektor i utbildningsledarskap. Anställningen avser heltid och tillsvidare med start 2018-08-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet utbildningsledarskap på avancerad nivå, främst inom olika program vid Centrum för skolledarutveckling som utbildar och forskar kring skolans ledningspersonal. Undervisning inom Rektorsprogrammet som är den statligt reglerade befattningsutbildningen för rektorer, förskolechefer och andra personer med motsvarande ledningsfunktion kommer att utgöra en omfattande del av innehavarens utbildningsuppdrag.

Huvudsakligt undervisningsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examination. Undervisning sker dels vid Umeå universitet dels på utbildningsorter utanför Umeå och då främst i södra Sverige. Utrymme för externfinansierad forskning medges under förutsättning att det går att förena med de undervisningsbehov som Centrum har. Under de första två åren är dock detta utrymme begränsat till 50 % av anställningen.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i utbildningsledarskap är som avlagt doktorsexamen i ämnet statsvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete, sociologi  eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, särskilt beaktat god undervisningsförmåga.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna 
Graden av vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet kommer att ges lika vikt vid urvalet. Därutöver kommer avseende fästas på förmåga att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, t ex förvärvad genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Ledningsuppdrag eller undervisning inom allmänna skolväsendet kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska. Vi värdesätter även dokumenterat engagemang, delaktighet och ansvarstagande i planering, genomförande och utveckling av undervisning och program som en särskild meriteringsgrund.

Meriterande är också högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om motsvarande meriter åberopas skall dessa redovisas och styrkas.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar, här.

Ansökan
Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida, här.
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning samt provanställning.

Centrum för skolledarutveckling
Centrum för skolledarutveckling ingår i Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och är en tvärvetenskaplig och självständig enhet som bedriver uppdragsutbildning för rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn samt forskning inom dessa områden.
För mer information, se http://www.pol.umu.se/cpd.

Statsvetenskapliga institutionen har drygt 60 anställda och av dessa är en tredjedel verksamma vid Centrum för skolledarutveckling. Vid institutionen finns forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se http://www.pol.umu.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1944-17
Kontakt
  • Prefekt Magnus Blomgren, Statsvetenskap, 090-786 61 71, magnus.blomgren@umu.se
  • Förest. Helene Ärlestig, Centrum för Skolledarutv., 090-786 62 23, helene.arlestig@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2017-11-10
Sista ansökningsdag 2017-12-18

Tillbaka till lediga jobb