Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i statistik
Handelshögskolan, enheten för statistik, söker nu en eller flera universitetslektorer inom ämnesområdet statistik. Det är viktigt med ett starkt forsknings- och undervisningsengagemang. Anställningen är tills vidare med början enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet statistik. I anställningen som universitetslektor ingår även forskning vars omfattning är beroende av tillgängliga resurser. Den sökande förväntas därför ta aktiv del i ansökningar om externa forskningsmedel. Den sökande förväntas också delta i övrigt institutionsarbete där administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och den samhällsvetenskapliga fakulteten kan bli aktuella.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet, och har avlagt doktorsexamen i statistik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder gäller graden av vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vid avvägning mellan bedömningsgrunderna läggs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Administrativ och annan skicklighet är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet statistik. Där är statistisk metodutveckling särskilt meriterande, och tillämpning av avancerade statistiska metoder meriterande. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter som tillämpar ett så kallat referee-system. I andra hand bedöms den vetenskapliga skickligheten utifrån en tvåårig forskningsplan. Dokumenterad förmåga att erhålla forskningsmedel är meriterande.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet statistik. Visad undervisningsskicklighet på grundnivå och avancerad nivå samt dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete är särskilt meriterande. Högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande är meriterande. Om motsvarande kunskaper åberopas ska en redogörelse över vad som åberopas som motsvarande göras. Erfarenhet av undervisning på forskarnivå och handledning av doktorander är meriterande. Särskilt meriterande är förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska. Efter två år ska den anställde kunna undervisa på båda språken.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att självständigt organisera utbildningsverksamhet. Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan ska avse förmåga att leda utvecklings- och kvalitetsarbete i grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ämnesområdet för befattningen.

Vid bedömning av annan skicklighet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Vi vill att du ska vara utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, ha lätt för att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt. Vi vill också att du är en person som tar fullt ansvar för dina arbetsuppgifter och kan bidra till en god undervisnings- och forskningsmiljö. Arbetet kräver också att du har god förmåga att samarbeta och samverka med andra såväl inom som utanför Umeå universitet och kan medverka i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för forskningen. 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Umeå universitets Anställningsordning för lärare, här och hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Mer information
För information om Handelshögskolan och enheten för statistik, se: www.usbe.umu.se

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1844-17
Kontakt
  • Bitr prefekt Marie Eriksson, marie.eriksson@umu.se, 090-7866108
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2017-11-08
Sista ansökningsdag 2018-01-03

Tillbaka till lediga jobb