Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska ansvara för utveckling och genomförande av utbildning på grund- och avancerad nivå i klinisk fysiologi inom i första hand läkarprogrammet, och även inom biomedicinarprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet. Undervisning inom andra utbildningar, samt närliggande ämnesområden, kan förekomma. Lektorn ska vara aktiv forskare och handleda forskarstuderande inom ämnesområdet. Undervisning på annan ort kan förekomma. Administrativa uppgifter, inklusive utbildningsadministrativa uppgifter som kursansvar, och uppdrag inom institutionen och medicinska fakulteten ingår i arbetsuppgifterna.

Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i klinisk fysiologi, till en omfattning om 13 timmar i veckan, vid Västerbottens läns landsting.


Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Undervisningen sker på svenska varför förmåga att bedriva undervisning på svenska är ett krav.

Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För anställning krävs läkarlegitimation och specialistbevis i klinisk fysiologi.


Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer viktningen av meriter att ske enligt följande;

pedagogisk skicklighet (3), vetenskaplig skicklighet (2). Därutöver skall den sökande ha klinisk skicklighet, administrativ skicklighet, skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings-och utvecklingsarbete (1). Vi värdesätter visionärt tänkande och förutsätter förmåga att kommunicera och lösa problem.


Beskrivning av bedömningsgrunder

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid tidigare undervisningserfarenhet inom ämnesområdet samt erfarenhet av handledning i första hand av examensarbeten. Hänsyn kommer även att tas till dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande examination och utvärdering.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, där sökande förutsätts inneha meriter inom ämnesområdet. Här anses särskilt meriterande dokumentation av: publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll, samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institutionen där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Samarbetsförmåga och administrativ skicklighet kommer att vara betydelsefull för anställningen. Aktuell klinisk erfarenhet och dokumenterad god klinisk kompetens är betydelsefull för anställningen.


Ansökan

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare-170411.pdf

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail. Rekryteringsprocessen kommer att bestå av intervju och referenstagning samt eventuellt provföreläsning.
Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1772-17
Kontakt
  • Christina Ljungberg, prefekt, 090-785 29 82
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-10-31
Sista ansökningsdag 2017-12-12

Tillbaka till lediga jobb