Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i utbildningsledarskap
I syfte att förstärka forskning om ledarskap och organisation inom utbildningssektorn  utlyses en professur med placering vid Centrum för skolledarutveckling vid Statsvetenskapliga institutionen.

Utbildningsledarskap innebär att beskriva, analysera, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. I det sammanhanget fokuseras på hur chefers och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Utbildningsledarskap är ett tvärvetenskapligt samhällsvetenskapligt ämnesområde och vi söker en kandidat som har disputerat i pedagogik, statsvetenskap, sociologi, pedagogiskt arbete eller besitter motsvarande kompetens.

Tillträde from 2018-07-01 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter och villkor
Professorn ska leda forskningen om ledarskap och utveckling i utbildningsorganisationer på ett sådant sätt att forskningsmiljön vid Centrum förstärks. Detta ska ske genom att bedriva forskning samt undervisa och handleda på avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete, initiera och medverka i planering av forskningsprojekt, samt att aktivt arbeta med att utveckla vår forskningsmiljö. I det arbetet ingår bland annat att aktivt söka och bidra till extern forskningsfinansiering. Professorn förväntas även att aktivt stödja yngre forskare inom Centrum i deras forskarkarriärer. Ett mål för forskningssatsningen är att inom en treårs period inrätta en forskarutbildning i utbildningsledarskap.

Eftersom en stor del av verksamheten består av uppdragsutbildning förväntas professorn även aktivt arbeta för att den verksamheten håller hög kvalitet. Det innebär arbete med externa aktörer såsom myndigheter, andra lärosäten och huvudmän och skolledare likväl som att arbeta med att utveckla innehåll och arbetsformer i de kurser som genomförs samt även delta med undervisningsinslag.

Arbetsuppgifterna kan även omfatta administration och ledningsuppgifter vid Centrum för skolledarutveckling. Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i enhetens olika aktiviteter förväntas. Anställningen innebär också ett ansvar för samarbetet med institutionens övriga forskningsprofiler.

Behörighet
För behörighet till anställningen krävs vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av betydelse för anställningens inriktning, utbildningsledarskap.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom framgångsrikt deltagande och ledarskap i forskningsprojekt. 

Pedagogisk skicklighet avser lärarens arbete med både ungdomsstuderande och vuxna yrkesverksamma studenter inom t.ex. rektorsprogrammet, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet och att den sökandes forskningsprofil ligger inom området för professuren tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället, samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla.

Forskning rörande ledarskap och organisation inom de läroplansstyrda skolformerna är särskilt meriterande.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väldokumenterad förmåga till samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten och särskilt stor vikt vid att skriva och tala god svenska och engelska.

Behörighet och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Ansökan
Alla handlingar ska inges före ansökningstidens utgång. Anvisningar för vad ansökan ska innehålla finns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Hur ansökan ska utformas anges i samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här. Se även fakultetens riktlinjer för bedömning av professorsansökningar, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Centrum för skolledarutveckling är en enhet vid Statsvetenskapliga institutionen

Centrum för Skolledarutveckling är en tvärvetenskaplig enhet som är placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. Verksamheten vid Centrum är till drygt 95 % externfinansierad. Främst genom det statliga rektorsprogrammet och olika statliga kompetensutvecklingsuppdrag samt forskningsanslag. Vid Centrum är idag en senior professor, 3 docenter samt 8 universitetslektorer verksamma.

Närmare information om den verksamhet som bedrivs vid institutionen framgår av vår hemsida under adress http://www.pol.umu.se/cpd.

 

 

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1185-17
Kontakt
  • Prefekt Magnus Blomgren, magnus.blomgren@umu.se, 090-786 61 71
  • Docent Ulf Leo , ulf.leo@umu.se, 090-786 5115, 0727 412691
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2017-11-07
Sista ansökningsdag 2017-12-18

Tillbaka till lediga jobb