Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vid Institutionen för Fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. Organisk elektronik, kondenserade materiens fysik, nanoteknik, fotonik, och teoretisk fysik. För mer information se www.physics.umu.se/forskning.

Institutionen för Fysik söker nu en doktorand i Experimentell Fysik för ett projekt ämnat för acceleration av relativistiska elektroner genererade från nanoobjekt.
Sista ansökningsdag är 31 december, 2017. Tillträde i januari 2018 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Kandidaten kommer att arbeta inom forskningsprojektet ”Sub-two-cycle laser-driven sub-femtosecond electron bunch generation,” i laboratoriet för relativistisk attosekundfysik (REAL, https://www.realumu.org/). Den unika kombinationen av tidsomfånget på de korta laserpulserna (< 5 fs) och de mycket höga intensiteterna (>10^18 W/cm^2) öppnar för fältkontrollerade relativistiska växelverkningar. När nanometerstora fasta målobjekt används, i det område som brukar benämnas relativistisk nanofotonik involverar dessa växelverkningar acceleration av elektroner med fältstyrka högre än TV/m och de allra kortaste tidsrymderna, understigande femtosekunder. Det aktuella forskningsprojektet fokuserar på att uppgradera och tillämpa en unik multi-10 TW laser (s. k. Light Wave Synthesizer 20) för relativistisk nanofotonik med målet att generera korta elektronbuntar i en nanoaccelerator för att förflytta nanofotoniken in det relativisktiska området och undersöka möjligheterna för att använda detta som en ny form av partikelkälla.

Som doktorand kommer du att vara aktiv inom forskning, läsa doktorandkurser, och eventuellt delta i undervisning av kurser på grundnivå. Målet med doktorandstudier är att uppnå en doktorsexamen. Finansieringstiden är begränsad till fyra år. Anställningen är på heltid. Upp till 20% av anställningen kan utgöras av undervisning som exempelvis labhandledare. Motsvarande tid adderas i sådana fall till den totala disponibla tiden (upp till maximalt fem år).

Kompetenskrav
Den sökande ska ha en masterexamen i fysik, eller en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, eller motsvarande kvalifikationer. Kompetens och erfarenhet av experimentell forskning, inklusive optik, elektronik, lasrar, och plasmafysik är meriterande. Intresse av experimentellt arbete och numeriska simuleringar är ett krav. Den sökande bör vara mycket motiverad, målinriktad, och ha en förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter såväl självständigt som i samarbete med en forskargrupp.
Ett krav är att den sökande måste ha mycket goda färdigheter i både talad och skriven engelska.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i experimentell fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället. 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

1. Ett följebrev med kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivering varför du söker.
2. En meritförteckning.
3. Kopior av examensbevis.
4. En lista på universitetskurser med betyg.
5. Kopior på examensarbete och eventuella publikationer.
6. Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Information
För ytterligare information, kontakta Professor Laszlo Veisz, laszlo.veisz@umu.se
Ansökningar skickas in via e-rekryteringssystemet Varbi.
Sista ansökningsdag är 2017-12-31.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2018, eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1834-17
Kontakt
  • László Veisz, 090-7866662
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2017-10-23
Sista ansökningsdag 2017-12-31

Tillbaka till lediga jobb