Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i Beteendevetenskapliga mätningar

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap söker en professor i Beteendevetenskapliga mätningar.

Ämnesområdet beteendevetenskapliga mätningar innefattar kunskap om att utveckla och utvärdera metoder, instrument, teorier och system för att beskriva och förstå individers och gruppers kunskaper, färdigheter, attityder och uppfattningar. Områdets forskningsprofil är inriktad mot storskaliga kunskapsmätningar med fokus på mätningars kvalitet och konsekvenser. Forskning inom profilen bedrivs i huvudsak kring Högskoleprovet, Nationella prov och internationella kunskapsmätningar som t.ex TIMSS och PISA.

Arbetsuppgifter
Anställningen avser det vetenskapliga ledarskapet för en grupp forskare, provutvecklare och doktorander. Som professor ska du leda forskning och utveckla forskningsmiljön vid institutionen. Detta sker genom att du bedriver egen forskning och handleder doktorander på forskarutbildningen i Beteendevetenskapliga mätningar, samt på olika sätt arbetar för att stärka verksamhetsområdet. Som professor har du en tydlig vision för hur detta arbete ska utvecklas på kort, såväl som på lång sikt. I arbetsuppgifterna ingår även att informera om forskning och utvecklingsarbete, initiera och medverka i planering av forskningsprojekt, samt aktivt leda arbetet med ansökningar för extern forskningsfinansiering. Utöver handledning och forskning, kan anställningen även innefatta undervisning samt olika samordnings- och ledningsuppdrag. Tjänstgöringsort är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten, förväntas.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörigheten avser området beteendevetenskapliga mätningar eller motsvarande kompetens som bedöms som relevant för anställningen, vilket kan vara en vetenskaplig bakgrund inom pedagogik, psykologi, sociologi, statistik eller annat ämnesområde som anknyter till forskningsprofilen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund, ledningsskicklighet.

Vetenskaplig skicklighet avser självständig vetenskaplig produktion, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, uppdrag inom vetenskapssamhället samt förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället och det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning, samt förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter som visar att den sökande har en bred och gedigen kunskap inom området. 

Pedagogisk skicklighet avser arbetet med studenter, den egna pedagogiska utvecklingen och bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning samt deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Härvid kommer särskild vikt läggas vid handledning av doktorander och medverkan i forskarutbildningsverksamhet.

Ledningsskicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt samordna, motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna grupper såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, främst vid den vetenskapliga skickligheten. Därutöver beaktas graden av ledningsskicklighet som innebär att utveckla och leda verksamhet och personal.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här. Se även fakultetens riktlinjer för bedömning av professorsärenden, här.
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Mer om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har drygt 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.edusci.umu.se/.

 

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1711-17
Kontakt
  • Prefekt Gunnar Schedin, gunnar.schedin@umu.se, 090-786 793 6
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2017-11-06
Sista ansökningsdag 2018-01-08

Tillbaka till lediga jobb