Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för klinisk mikrobiologi söker en universitetslektor för arbete med institutionens undervisningsverksamhet inom biomedicinsk laboratorievetenskap samt forskning inom området med möjlighet till förenad anställning. Ansök senast 1 december. 

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår omfattande undervisningsansvar, för såväl teoretiska som laborativa kursmoment samt kursansvar vid biomedicinska analytikerprogrammet främst inom ämnesområdet cell- och molekylärbiologi. Dessutom ingår utveckling av såväl kurser som programmet och självständig forskning inom området. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och för medicinska fakulteten kan komma att ingå.

Fakulteten uppmuntrar att våra anställda kombinerar sitt arbete som lärare med kliniskt arbete inom sjukvården, så kallad förenad anställning. Förutsatt att överenskommelser kan göras med den anställde, berörd sjukvårdshuvudman, och arbetsgivaren kan kliniskt arbete som biomedicinsk analytiker hos sjukvårdshuvudman till en omfattning av högst 13 timmar i veckan komma att ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Därutöver är legitimation som biomedicinsk analytiker ett krav för anställning.

Som bedömningsgrund vid anställning av universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas särskild omsorg. Den som anställs skall ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet cell- och molekylärbiologi samt biomedicinsk laboratorievetenskap. Vetenskaplig skicklighet ska avse ämnesområdet cell- och molekylärbiologi. Därutöver beaktas yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker inom klinisk laborativ verksamhet, administrativ skicklighet, skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete.

Viktning av bedömningsgrunder

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3) vetenskaplig skicklighet (2). I andra hand beaktas yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker, administrativ skicklighet, skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället, att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall hänsyn tas till erfarenhet av att självständigt ansvara för att initiera, planera, genomföra, examinera samt utveckla såväl teoretisk som laborativ undervisning. Därutöver tillmäts erfarenhet av handledning och att utveckla webbaserad undervisning betydelse, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen. Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning till det omgivande samhället. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser inom cell- och molekylärbiologi och biomedicinsk laboratorievetenskap samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas kvalitet och originalitet, förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning, generera forskningsmedel, samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Vid bedömning av yrkeserfarenhet som biomedicinsk analytiker skall särskilt erfarenhet från klinisk laborativ verksamhet beaktas. Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla pedagogisk verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag, samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete.

Mer om anställningen och ansökningsförfarande

Lektoratet är placerat vid Institutionen för klinisk mikrobiologi vid medicinska fakulteten, Umeå universitet. Anställningen är på heltid och tillsvidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas. Sista ansökningsdag 2017-12-01.

Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/medfak/anstallning-larare/anvisningar-for-ansoka-om-lararanstallning/anvisningar-for-ansokan-till-professor-universitetslektor-och-forskare-170411.pdf

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1803-17
Kontakt
  • Anders Sjöstedt, prefekt, 090-785 11 20
  • Mari Norgren, stf prefekt och programansvarig, 073-620 51 25
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-10-30
Sista ansökningsdag 2017-12-01

Tillbaka till lediga jobb