Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att bygga upp och bedriva självständig forskning inom området folkhälsovetenskap. Dessutom ingår ansvar för utveckling samt genomförande av undervisning på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå inom folkhälsovetenskap, global hälsa samt närliggande kunskapsområden. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och för medicinska fakulteten kan bli aktuella.

Behörighet och bedömningsgrunder
För att du ska vara behörig för anställning krävs att du dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Som bedömningsgrunder ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Din vetenskapliga skicklighet ska avse ämnesområdet folkhälsovetenskap. Därutöver är pedagogisk skicklighet, skicklighet, att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället bedömningsgrunder för anställningen.

Viktning av bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: Den vetenskapliga skickligheten väger tyngst (3). Vikten av de pedagogiska meriterna beaktas i andra hand (2). I tredje hand beaktas graden av administrativ skicklighet och skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, där sökande förutsätts inneha meriter inom området folkhälsovetenskap. Här anses särskilt meriterande dokumentation av: publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll; samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annan institution än den institutionen där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning på avancerad och forskarutbildningsnivå, samt av handledning och universitetspedagogisk utbildning. Skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal kan visas genom erfarenhet av eller utbildning i forskarledarskap och forskarhandledning, samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete. Förmåga att samverka kan visas genom erfarenhet av att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Mer om oss
Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin är en tvärvetenskaplig miljö med omfattande nationellt och internationellt samarbete. Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämnesområde där samspelet studeras mellan hälsa och samhällsstrukturer, livsvillkor, levnadsvanor och sociala förhållanden. Detta innefattar kunskaper om befolkningens hälsa, människors livsvillkor och de samhällsförhållanden vi lever under. Ämnet omfattar även kunskaper om åtgärder i syfte att främja hälsa och förebygga sjukdom.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du här. Ansök senast 2017-11-xx

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1678-17
Kontakt
  • Professor Anna-Karin Hurtig, 090-7851164
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-10-11
Sista ansökningsdag 2017-11-02

Tillbaka till lediga jobb