Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning
Handelshögskolan vid Umeå universitet utlyser en anställning som professor i företagsekonomi med inriktning mot redovisning.

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär att leda forskning och utveckla forskningsmiljön inom området redovisning. Detta sker genom egen forskning samt undervisning och handledning, främst på avancerad nivå och på forskarutbildningsnivå. Vi söker en professor som kan utveckla och koordinera forskning inom företagsekonomi, med en specialisering mot redovisning, och som förväntas aktivt bedriva forskning, publicera i etablerade tidskrifter och bidra med extern finansiering till sig själv och andra. Professorer vid Handelshögskolan förväntas dessutom delta i undervisning, primärt inom sitt specialområde samt interagera med organisationer utanför universitetet på lokal, nationell och/eller internationell nivå. Tjänstgöringsort är Umeå och en professor förväntas delta i institutionens lokala aktiviteter.

Behörighet
För behörighet till anställningen krävs vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av betydelse för anställningens inriktning, redovisning.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrund vid anställning av en professor ska graden av en sådan vetenskaplig skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund pedagogisk skicklighet, administrativ skicklighet och samarbetsförmåga.

Vetenskaplig skicklighet visas genom självständiga forskningsinsatser på hög internationell nivå, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet samt förmåga att kommunicera forskning inom vetenskapssamhället och i det omgivande samhället. Universitetet söker en kandidat med ett starkt redovisnings- och revisionsfokus. Professorer behöver ha ledarskapsförmåga, särskilt god förmåga att samarbeta med andra.

Pedagogisk skicklighet avser lärarens samarbete med studenter, den egna pedagogiska utvecklingen samt bidrag till pedagogisk utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal. Detta kan innefatta uppdrag som ansvarig för program, enheter eller forskningsprogram. Till detta bedöms också samverkan, som innefattar intellektuella bidrag till samhället utanför universitetet.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid en avvägning av bedömningsgrunderna skall vetenskaplig skicklighet tillskrivas största betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver tillkommer administrativ erfarenhet och samverkan som bedömningsgrunder.

Det är en merit att ha publicerat sig i vetenskapliga tidskrifter inom fältet redovisning och revision och samt och att ha erhållit externa bidrag för forskning.

Det är en särskilt meriterande erfarenhet av att ha undervisat på engelska. Det är dessutom meriterande att behärska svenska flytande i tal och skrift.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här. Se även fakultetens riktlinjer för bedömning av professorsärenden, här.

Mer om oss på Handelshögskolan
Vi är cirka 170 anställda varav cirka 90 disputerade lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Inom företagsekonomi bedrivs undervisning och forskning inom management, entreprenörskap, marknadsföring, redovisning samt finansiering.

Vi är en ISO 14001 certifierad handelshögskola och hos oss läser mer än 2000 studenter.

Sektionen för redovisning och finansiering
Inom sektionen bedrivs forskning om redovisning och finansiering. Sektionen har höga forskningsambitioner vilket visas av mängden och kvalité på publikationer inom området. Du kan läsa mer om Handelshögskolan, enheten företagsekonomi och sektionen för redovisning/finansiering på www.usbe.umu.se.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde According to agreement
Löneform Monthy salary
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1454-17
Kontakt
  • Professor Lars Silver, lars.silver@umu.se, +46 90 7866798
Facklig företrädare
  • SACO, +46 90-786 53 65
  • ST, +46 90-786 54 31
  • SEKO, +46 90-786 52 96
Publicerat 2017-10-09
Sista ansökningsdag 2017-10-30

Tillbaka till lediga jobb