Umeå University, Faculty of Arts

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Postdoktor i SO-didaktik med inriktning mot historia
Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en postdoktor i de samhällsorienterande ämnenas didaktik med inriktning mot historia. Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitets humanistiska fakultet bedriver utbildning och forskning inom arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap, teologi och historia med utbildningsvetenskaplig inriktning. Tjänsten omfattar 2 år och sista ansökningsdag är 30 oktober 2017.

Mer om forskningsprogrammet
Anställningen ingår i ett forskningsprogram om ”De samhällsorienterande ämnenas didaktik”, vilket finansieras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet, se www.org.umu.se/umsod. Ambitionen med satsningen är att genom uppbyggnad av en tvärvetenskaplig forskningsmiljö utveckla den ämnesdidaktiska forskningen riktad mot samhällsorienterande ämnen. Innehavaren av den utlysta anställningen förväntas bedriva forskning med en inriktning som är relevant för programmet. Projekt som har en skolnära inriktning mot förskola, grundskola eller gymnasium och som berör mer än ett samhällsorienterande ämne uppmuntras särskilt.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen i ett utbildningsvetenskapligt eller annat ämne som har relevans för projektet, och som inte tidigare har varit anställd som forskarassistent eller postdoktor i samma/näraliggande ämnesområde. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Föräldraledighet, sjukskrivning, militärtjänstgöring etc. kan innebära att även den som avlagt doktorsexamen tidigare kan komma ifråga.

Vid tillsättning kommer urvalet bland de sökande att göras med hänsyn till deras förmåga att bidra till forskningsprogrammet, deras förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt hur väl deras projekt uppfyller den eftersträvade inriktningen. God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och/eller engelska är ett krav. Bedömningen grundar sig i första hand på forskningsplanens relevans och kvalitet, i andra hand på övrig vetenskaplig meritering.

Anställning och arbetsuppgifter
Anställningen kommer att vara placerad vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Anställningen är på 2 år, heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Den som anställs på den utlysta befattningen förväntas aktivt bidra till att utveckla forskningsmiljön inom programmet och hög närvaro i miljön är ett krav. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av egen forskning inom programmets ramar, men kan även omfatta undervisning och vissa forskningsadministrativa uppgifter.

Ansökan
Till ansökan skall bifogas

(1) en meritförteckning (Curriculum Vitae) med komplett publikationslista, och kopia av examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg

(2) forskningsplan. Planen bör innehålla problembeskrivning, syfte, teori, metod, design och data samt forskningens relevans för forskningsområdet (högst fem sidor)

(3) sökandens avhandling samt ytterligare högst tre publikationer

(4) en lista med 2 referenspersoner, inklusive kontaktuppgifter.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro och vara inkommen senast 30 oktober 2017

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av forskningsledare professor Anna Larsson på telefon 090-7865424 eller e-post anna.larsson@umu.se eller prefekt Jonas Nilsson på telefon 090-7869990 eller e-post jonas.nilsson@umu.se. För information om institutionen se www.idesam.umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1654-17
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, Jonas.Nilsson@umu.se, 090-786 99 90
  • Anna Larsson, professor, Anna.Larsson@umu.se, 090-786 54 24
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-10-09
Sista ansökningsdag 2017-10-30

Tillbaka till lediga jobb