Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) söker en arkeobotaniker till vår internationellt hyllade forsknings- och uppdragsenhet. MAL är en enhet inom institutionen för idé- och samhällsstudier. Anställningen är en del av en forskningsinfrastrukturinvestering vid Umeå universitet och är kopplat till en ökande efterfrågan på högkvalitativ analys av växtmakrofossiler från arkeologiska utgrävningar.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.

MAL bedriver forskning och utveckling, uppdragsforskning och undervisning om miljöförändringar och mänskliga aktiviteter ur ett långtidsperspektiv. Vår personal är involverad i ett flertal nationella och internationella projekt, inklusive utveckling av digital forskningsinfrastruktur för paleoekologi och nya verktyg för analys av arkeologiska material (www.idesam.umu.se/english/mal/). Som en del av en större institution är labbet en liten och vänlig grupp bestående av två docenter, tre doktorander och tre projekt/labbassistenter (såväl som externa konsulter och emeriti). Vi siktar på att utöka omfattningen av vår forskning och våra uppdrag, och ser fram emot att välkomna nya kollegor i miljön! 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar uppdrag, forskning, metod- och infrastrukturutveckling samt undervisning hos miljöarkeologiska laboratoriet vid Umeå universitet.Du kommer att arbeta självständigt samt som en del av ett mindre team av miljöarkeologer, framförallt på laboratoriet och kontorsmiljöer men ibland i fält. Du kommer att vara författare och medförfattare av miljöarkeologiska uppdragsrapporter och förväntas kunna leda mindre projekt samt arbeta under andras ledning.

Dina primära arbetsuppgifter kommer vara att flotera, sortera, artbestämma, analysera, tolka och rapportera om arkeobotaniska fynd från arkeologiska undersökningar inom ramen för MAL:s konsultverksamhet. Majoriteten av makrofossilerna kommer att vara förkolnade frön från undersökningar inom Norden, men artbestämning av icke-frö material och makrofossiler från vattendränkta miljöer (subfossila) och naturliga sediment kan också förekomma. Du måste kunna hålla ett tydligt protokoll under provbearbetning med hjälp av labbets projekthanteringsdatabas och Excel-filer, utföra mätningar, fotografering och urval av prover för kol-14 datering. Alla resultat kommer att ingå i SEAD-databasen (www.sead.se) och rapporter görs tillgängliga som Open Access.

Utöver detta kommer du att vara involverad i utveckling av MAL som forskningsinfrastruktur för att förbättra labbets förmåga att tillhandahålla en analys- och tolkningstjänst som en del av en nationell och internationell infrastruktur för arkeologisk forskning.

Arbetet kommer också att innehålla en varierande mängd av:

 • allmän labbskötsel, underhåll och metodutveckling
 • deltagande i utarbetandet och författandet av ansökningar för medel för forskning och utveckling
 • konsultation med potentiella användare/kunder inklusive rådgivning kring projektplanering, budgetering, provtagningsstrategier, metodval mm, datainmatning, testning samt kvalitetssäkring av SEAD
 • andra uppdrag enligt anvisningar av föreståndaren för MAL
 • undervisning inom ramen för grundutbildning samt uppdragsutbildning

Möjlighet till undervisning inom arkeologi och miljöarkeologi i labb, sal och fält kan komma att finnas. Omfattningen av undervisningen kan variera men kan som mest uppgå till en omfattning av 20% av anställningen per år. Möjlighet till att rikta in delar av tjänsten (upp till 20%) mot egna forskningsintressen kan också finnas.

Kompetenskrav

 • Disputerat i relevant ämne (t.ex. arkeologi, miljöarkeologi, naturgeografi, ekologi, kvartärgeologi) eller motsvarande kompetens från arbetslivet
 • Erfarenhet av självständig provhantering, flotering, sortering, artbestämning och tolkning av prover med karboniserade och andra växtmakrofossiler från arkeologiska anläggningar
 • Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med arkeologiska (eller motsvarande) uppdrag i projektform
 • Förmåga att samarbeta med andra arkeologer och övriga experter kring resultat och tolkningar
 • Dokumenterad erfarenhet av arkeobotanisk rapportskrivning
 • Artkunskap inom den nordeuropeiska floran (fossil och modern)
 • Erfarenhet av presentation av arkeobotaniska (eller motsvarande) resultat till mindre och större grupp
 • Erfarenhet av att arbeta med stereomikroskop i en labbmiljö där kemikalier hanteras dagligen (inkl. etanol, saltsyra) och har inga kända allergier till dessa
 • Kunskap om teorier och metoder som är relevanta för arkeologisk och miljöarkeologisk forskning
 • Mycket bra tidsplaneringsfärdigheter och förmåga att hantera flera olika projekt samtidigt, förmåga att jobba mot deadlines under tidspress
 • Noggrannhet och förmåga att arbeta systematiskt med dokumentationsprocess och presentation av resultat
 • Grundläggande statistiska kunskaper
 • Bra allmänna datorkunskaper (särskilt med Microsoft Office-produkter)

Övriga önskvärda kvalifikationer

 • Har förutom arkeobotaniska rapporter författat uppdragsarkeologiska rapporter
 • Behärskar svenska flytande i skrift och tal (eller villig att försöka lära sig under ca 3-år)
 • Undervisningserfarenhet (fält, labb och sal)
 • Artbestämning av träkol/trä
 • Databashantering eller databasutveckling

Ansökan
Till ansökan bifogas: ett ansökningsbrev som beskriver dina forskningsintressen med motivering till hur dina färdigheter motsvarar kvalifikationskraven (max 2 sidor), en meritförteckning (CV), en publikationslista och elektroniska kopior av upp till fem publikationer, kopior av examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg, namn och kontaktuppgifter till 2 referenspersoner

Övriga upplysningar
Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav eftersom den som erbjuds anställningen förväntas delta aktivt i utvecklandet av det miljöarkeologiska laboratoriets och arkeologiämnets forsknings- och utbildningsmiljö.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet arkeologi finns för närvarande en övervikt av manliga lärare och forskare och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1650-17
Kontakt
 • Phil Buckland, föreståndare MAL, 090-786 52 92 Phil.Buckland@umu.se
 • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90 Jonas.Nilsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-12-19
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb