Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik
En anställning som professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik utlyses vid pedagogiska institutionen.

Den specialpedagogiska forskningen vid pedagogiska institutionen behandlar samspelet mellan individens förutsättningar och samhällets och skolans villkor och resurser. Den omfattar barns, ungas och vuxnas delaktighet, kommunikation och lärande i samhällets skilda kontexter och sammanhang. Den forskning som bedrivs vid institutionen har för avsikt att stödja den specialpedagogiska praktiken så att arbetet med elever i behov av särskilt stöd genomförs på vetenskaplig grund. Aktuell forskning vid institutionen omfattar studier om exempelvis identitet, makt, styrning, hälsa, inkludering, exkludering, normalitet och avvikelse, femininitet och maskulinitet.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att bygga upp, leda och vidareutveckla institutionens forskningsverksamhet inom området specialpedagogik. Professorn förväntas medverka i arbetet med att skapa goda ekonomiska resurser för den specialpedagogiska forskningen vid institutionen. I anställningen ingår också att bedriva kurs- och programutveckling, undervisning och handledning på grundläggande, avancerad och forskarnivå.

Behörighet
För behörighet till anställningen krävs vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är av betydelse för anställningens inriktning, specialpedagogik.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller som bedömningsgrund administrativ skicklighet och samarbetsförmåga (4 kap. 3 § andra stycket HF, anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, dnr 300-2349-11, samt samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer, dnr 502-1381-12).

Vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning, samt förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare.

Pedagogisk skicklighet avser lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Här avses också deltagande i forskarutbildningsverksamhet, såsom doktorandhandledning och deltagande i utformning och genomförande av kurser och seminarier.

Administrativ skicklighet innebär förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete. Samarbetsförmåga avser bland annat att formulera, planera samt leda och medverka i projekt som inkluderar flera personer, samt deltagande i såväl forskningsgemensamma som andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna skall vetenskaplig skicklighet tillskrivas störst betydelse. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet. Därutöver ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forsknings- och utvecklingsarbete gälla.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, samt av handledning och examination. Härvid kommer även särskild vikt läggas vid handledning av doktorander och medverkan i forskarutbildningsverksamhet.

Vid bedömning av administrativ skicklighet läggs vikt vid skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av förtroendeuppdrag på institutions-, fakultets- eller universitetsnivå m.m., samt genom allmänt väl dokumenterad förmåga till samarbete såväl nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar, här.

Ansökan
Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du i samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här. Se även fakultetens riktlinjer för bedömning av professorsärenden, här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsningar och referenstagning.

Pedagogiska institutionen  Mer om pedagogiska institutionen se, http://www.pedag.umu.se/.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1186-17
Kontakt
  • Simon Wolming, simon.wolming@umu.se, 090-786 53 02
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2017-10-03
Sista ansökningsdag 2017-11-08

Tillbaka till lediga jobb