Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för molekylärbiologi är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö som tillhör både teknisk-naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Vi undervisar grundutbildningsstudenter i vårt huvudämne och är total upp mot 200 personer som arbetar i en internationaliserad miljö www.molbiol.umu.se. Vi söker nu en universitetslektor i molekylärbiologi med inriktning mot kronobiologi på 50 %. Sista ansökningsdag 2017-10-23.

Forskningen vid molekylärbiologiska institutionen innefattar en bredd av molekylärbiologiska områden inom naturvetenskap och medicin: cellbiologi, mikrobiologi, infektionsbiologi, tumörbiologi och neurobiologi samt genetiska modellorganismer (dock ej växter).

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en universitetslektor 50% inom ämnesområdet molekylärbiologi med inriktning mot kronobiologi vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Det är viktigt med ett starkt forsknings- och undervisningsengagemang och väletablerade forskningsledare uppmuntras att söka.

Den anställde ska bedriva forskning inom human kronobiologi (biologisk tidräkning) samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom human- och djurfysiologi vid institutionen för molekylärbiologi. Arbetsuppgifterna kan komma att innefatta även administrativa uppgifter inom institutionen och fakulteten.

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen och genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat relevant pedagogisk skicklighet. Personer med erfarenhet av att leda forskningsgrupp uppmuntras att söka. Person som anställs kommer att vara viktig för institutionens forskning och grundutbildning.

Som bedömningsgrunder vid anställningen skall gälla graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därutöver skall gälla graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid urval av sökande till befattningen kommer följande viktning av respektive skicklighetsaspekt att gälla: vetenskaplig skicklighet 50 %, pedagogisk skicklighet 30 %, samverkan 10% samt administrativ skicklighet, och skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal vid högskolan, 10 %.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsinsatser inom kronobiologi samt de vetenskapliga forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning där vikt läggs vid vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter. Vikt läggs även vid förmåga att erhålla forskningsmedel. Dokumenterad erfarenhet av experimentell forskning där tekniska mätmetoder för att indirekt eller direkt bestämma dygnsrytmer och aktivitetsmönster hos människa över tid krävs.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet humanfysiologi; på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Dokumenterad god förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning, handledning och examination är en merit. Aktivt deltagande i utveckling av olika typer av kurser och on-line undervisning är en merit.

Administrativ skicklighet, liksom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, ska avse dokumenterad förmåga att leda och initiera forskningsverksamhet, samverka med andra forskargrupper, visad förmåga att ansvara för, planera och genomföra utbildning på grundnivå samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

För icke-svensktalande innehavare förväntas denne(a) tillägna sig talad svenska till en god nivå inom en treårsperiod för att kunna delta i administrativ utbildningsplanering inom fakulteten.

Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • Meritförteckning
 • Publikationsförteckning
 • Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet (Forskningsprogram)
 • Redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • Redogörelse för pedagogisk verksamhet inkl. beskrivning av de ämnen som sökande ser sig kompetent att undervisa i. (Detta bör göras i enlighet med mall i bilaga 4 i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet ).
 • Redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • Redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • Referenser inklusive kontaktuppgifter
 • Kopior av relevanta examensbevis
 • Eventuellt kopior av särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten ifall dessa inte finns tillgängliga via internet

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2017-10-23.

Information
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Institutionen för molekylärbiologi, professor Anna Berghard 090-785 67 01, anna.berghard@molbiol.umu.se.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1311-17
Kontakt
 • Anna Berghard, +46 90-785 67 01
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-10-02
Sista ansökningsdag 2017-10-23

Tillbaka till lediga jobb