Umeå universitet, institutionen för datavetenskap

Anställningen utlyses inom ramen för Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP).
Projekt: Var, när, hur - Kommunikation med autonoma system.

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot Cognitive Engineering. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är 2017-10-20.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Spatial Cognitive Engineering gruppen vid institutionen bedriver forskning i kognitiva frågor om interaktion mellan människa och datorer och smarta hjälpsystem.

Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP)
Wallenberg Autonomous Systems Program (WASP http://wasp-sweden.org/) är Sveriges största individuella forskningsprogram någonsin och erbjuder en plattform för akademisk forskning och utbildning som växelverkar med svensk ledande industri. Programmet bedriver forskning om autonoma system som samverkar med människor och anpassar sig till rådande miljö med hjälp av sensorer, information och kunskap i ett intelligent system av system. WASPs kärnvärden är forskningsexcellens och industriell relevans.

Forskarskolan inom WASP drivs hängivet för att erbjuda den kompetens som krävs för att analysera, utveckla och bidra till det tvärvetenskapliga området för autonoma system och programvaruutveckling. Läroplanen erbjuder grunderna, perspektiven och den senaste kunskapen inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom det ambitiösa programmet med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin.

Forskarskolan erbjuder ett mervärde för universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Projektbeskrivning
Autonoma system, såsom smarta byggnader, självkörande fordon eller robotar i hushålls- eller vårdinrättningar, ligger på gränsen till att bli integrerade delar av vårt samhälle och vardag. Under senare år har det gjorts enorma framsteg när det gäller att göra dessa system verkligt autonoma, men betydligt mindre ansträngning verkar ha ägnats åt hur man kan interagera med dem. Men i slutändan kommer denna interaktion att vara avgörande för deras framgång och acceptans i samhället. Till exempel vill vi hellre instruera en självkörande bil att ta oss till "farmor" eller "gymmet" än "22 Smith St" eller "57 ° 33'N 24 ° 15'W". Och om du slumrar till under körningen och vaknar igen, kan "på motorvägen" vara ett korrekt men inte särskilt användbart svar från bilen på vår fråga om "var är vi?" När vi skickar en autonom robot att göra någonting för oss skulle vi på samma sätt förvänta oss att den skulle ge en meningsfull återkoppling vid återkomsten, inte bara plötsligt ställa sig tyst vid sidan av oss.

Med andra ord, fastän autonoma system är autonoma, är de inte självförsörjande. Förr eller senare måste de interagera med människor, vilket innebär att de måste kommunicera (resultaten av) sina handlingar på ett sätt som dessa människor kan förstå, vare sig det är verbalt, som text eller i grafisk form. Sådan meningsfull växelverkan kräver viss gemensam grund mellan människan och systemet på konceptnivå. Om interaktionerna är få och glesa, så kan det också krävas rekonstruktion av sammanhanget och en korrekt omstart av interaktionen.

Detta doktorandprojekt kommer att undersöka sådan interaktion mellan mänskliga och autonoma system. Det kommer att fokusera på frågor om hur man bestämmer och kommunicerar meningsfulla rumsliga och temporala referenser, eftersom den senaste interaktionen kan ha varit flera minuter eller till och med timmar sedan. Målet är att utveckla metoder för att förstå och producera sådana referenser. Forskningen i detta projekt kan bland annat innebära frågor om att matcha mänsklig förståelse och systemförståelse av rumsliga och tidsmässiga begrepp (kunskapsrepresentation / ontologier), bestämning av relevanta meningsfulla referenser (resonemang / maskininlärning) och hur man bäst återupprättar interaktionskontexten (människa-datorinteraktion).

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Doktorandanställningen förväntas vara tillsatt 2018-01-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha en bakgrund i datavetenskap eller i relaterade ämnesområden såsom kognitionsvetenskap, dock med en mycket god förståelse för grundläggande begrepp inom datavetenskap och god programmerings-erfarenhet. En specialisering inom artificiell intelligens, människa-datorinteraktion eller språklig databehandling är meriterande, Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

• Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
• En meritförteckning (CV)
• I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
• Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
• Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2017-10-20. Referensnummer: AN 2.2.1-1682-17. Logga in på systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.

Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen, uppmuntrar vi kvinnor som sökande. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Kai-Florian Richter kai-florian.richter@umu.se

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1682-17
Kontakt
  • Kai-Florian Richter, Senior Lecturer, +46 90 786 6831
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-09-28
Sista ansökningsdag 2017-10-20

Tillbaka till lediga jobb