Umeå universitet, institutionen för datavetenskap

Anställningen utlyses inom ramen för Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP).
Projekt: Socialt intelligenta system för samarbete med människor.

Umeå universitet söker en doktorand i datavetenskap med inriktning mot socialt intelligenta system för samarbete med människor. Anställningen är placerad vid institutionen för datavetenskap. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Sista ansökningsdag är den 20 oktober 2017.

Institutionen för datavetenskap är en dynamisk institution med ca 100 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området, och erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionens forskning är internationellt väletablerad och omfattar grundforskning, metodutveckling och programutveckling men även forskning och utveckling inom olika tillämpningsområden. Gruppen för användar- kunskaps- och interaktionsmodellering vid institutionen bedriver multidisciplinär forskning i formella metoder för resonerande och beslutsfattande, metoder för användarmodellering, användaranpassning och människa-agentsamarbete. Gruppen samarbetar med ett antal forskargrupper inom medicin och hälsa, och doktoranden blir del av en levande och växande multidisciplinär forskningsmiljö. Se http://www.cs.umu.se/forskning/forskargrupper/uikm/ för mer information.

Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP)
Wallenberg Autonomous Systems and Software Program (WASP http://wasp-sweden.org/) är Sveriges största individuella forskningsprogram någonsin och erbjuder en plattform för akademisk forskning och utbildning som växelverkar med svensk ledande industri. Programmet bedriver forskning om autonoma system som samverkar med människor och anpassar sig till rådande miljö med hjälp av sensorer, information och kunskap i ett intelligent system av system. WASPs kärnvärden är forskningsexcellens och industriell relevans

Forskarskolan inom WASP drivs hängivet för att erbjuda den kompetens som krävs för att analysera, utveckla och bidra till det tvärvetenskapliga området för autonoma system och programvaruutveckling. Läroplanen erbjuder grunderna, perspektiven och den senaste kunskapen inom olika vetenskaper med undervisning av ledande forskare. Genom det ambitiösa programmet med forskningsbesök, partneruniversitet och besökande föreläsare stödjer forskarskolan aktivt byggandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industrin.

Forskarskolan erbjuder ett mervärde för universitetens existerande doktorandprogram och en unik möjlighet för studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med hög industriell relevans.

Projektbeskrivning
Syftet med detta forskningsprojekt är att utveckla socialt intelligenta mjukvaruagenter för människa-agentsamarbete. Den fundamentala utmaningen ligger i hur intelligenta autonoma agenter skulle kunna samarbeta med människor i beslutsfattande, för att uppnå mål, och för att prioritera mellan mål som kan vara i konflikt med varandra. Detsamma gäller behov, motivation för olika saker, preferenser och val av åtgärder, exempelvis i medicinska situationer när sjukvårdspersonal ska diagnosticera och välja behandlingsåtgärder. Detta är också viktigt i situationer där en person har som mål att ändra ett ohälsosamt beteende, t.ex. sluta röka, eller behöver agera för att reducera risk för skada i en arbetssituation.

För att utveckla socialt intelligenta system som människan kan lita på tillräckligt för att samarbeta med, kommer algoritmer att utvecklas för att förklara automatiserat lärande, resonerande, samt värderingar av argument och konsekvenser av beslut som fattas.

Metoder baserade på artificiell intelligens kommer också att utvecklas för användarmodellering, personifiering, och för att systemet ska agera på ett socialt accepterat sätt, anpassat till en situation. Detta delvis genom att formalisera teorier om mänskligt beteende. Detta inkluderar metoder för att hantera osäker, inkomplett information, och olika typer av värderingar, normer och nyttor i sådana situationer.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid (max 20%). Doktorandanställningen förväntas vara tillsatt 2018-01-01 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
De grundläggande behörighetskraven för att bli antagen till utbildning på forskarnivå är avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. De särskilda behörighetskraven för att antas till utbildning på forskarnivå i datavetenskap är slutförda kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng i datavetenskap eller i ett annat ämne som bedöms vara direkt relevant för den aktuella forskningsinriktningen.

Sökande förväntas ha en bakgrund i datavetenskap eller i relaterade ämnesområden såsom kognitionsvetenskap, dock med en mycket god förståelse för grundläggande begrepp inom datavetenskap och god programmerings-erfarenhet. En specialisering i artificiell intelligens eller människa-datorinteraktion är meriterande, liksom erfarenhet av hälso- eller sjukvård, eller forskningsprojekt relaterade till hälsa. Eftersom forskning sker i samverkan med forskare inom olika discipliner krävs god samarbetsförmåga. Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla:

• Ett personligt brev med kort beskrivning av dina forskningsintressen och en motivering varför du söker, samt din kontaktinformation
• En meritförteckning (CV)
• I förekommande fall kopior av kandidat- och masteruppsatser, samt andra vetenskapliga publikationer
• Betygskopior, examensbevis, samt dokumentation över avslutade akademiska kurser
• Kontaktinformation för två tillfrågade kontaktpersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2017-10-20. Referensnummer: AN 2.2.1-1652-17. Logga in i systemet och ansök via knappen längst ner på webbsidan.

Intresserade sökanden uppmuntras att även söka doktorandanställningen med referensnummer: AN 2.2.1-1653-17.

Då vi eftersträvar en jämnare könsfördelning inom institutionen, uppmuntrar vi kvinnor som sökande.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Närmare upplysningar lämnas av docent Helena Lindgren, helena.lindgren@umu.se

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1652-17
Kontakt
  • Helena Lindgren, docent, +46 90 7867773
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-09-28
Sista ansökningsdag 2017-10-20

Tillbaka till lediga jobb