Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för strålningsvetenskaper är forskningsmässigt en dynamisk och internationellt framgångsrik miljö som tillhör den medicinska fakulteten. Vi söker nu en forskare med inriktning mot sömn och cirkadiansk rytm på 50%. Sista ansökningsdag 23 oktober.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en forskare 50% inom ämnesområdet sömn och cirkadiansk rytm vid den medicinska fakulteten. Det är viktigt med ett starkt forskningsengagemangoch väletablerade forskningsledare uppmuntras att söka.

I arbetsuppgifterna ingår att framförallt bedriva experimentell forskning inom sömn och cirkadiansk rytm med relevans för hälsa och för medicin vid institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet. Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta utbildning upp till max en fjärdedel av arbetstiden, forskarutbildning och administrativa uppgifter inom institutionen och fakulteten. Medel är avsatta för en treårsperiod från start av anställningen. Minst 50 procent av anställningen ska vara finansierad av externa medel

Behörighet och bedömningsgrunder
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant område eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Som bedömningsgrunder vid anställning av forskare ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver beaktas pedagogisk skicklighet, samverkan med omgivande samhället samt administrativ skicklighet inklusive skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal vid högskolan

Viktning av bedömningsgrunder
Vid ett urval av behöriga sökande till befattningen kommer följande viktning av respektive skicklighetsaspekt att gälla: vetenskaplig skicklighet 70%, pedagogisk skicklighet 10%, samverkan med omgivande samhället 10% samt administrativ skicklighet inkl. skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal vid högskolan, 10%.

Beskrivning av bedömningsgrunderna
Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forsknings- och forskarutbildningsinsatser inom sömn och cirkadiansk rytm med betydelse för människans hälsa och för medicin där de vetenskapliga forskningsinsatsernas aktualitet, kvalitet och originalitet bedöms. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån förmåga att planera och leda forskning och forskarutbildning där vikt läggs vid vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter. Vikt läggs även vid förmåga att erhålla forskningsmedel. Dokumenterad erfarenhet av experimentell forskning där tekniska och kvantitativa mätmetoder för att indirekt eller direkt bestämma dygnsrytmer och aktivitetsmönster hos människa över tid i kombination med omfattande statistisk analys, krävs.  

Dokumenterad god förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning, handledning och examination är en merit. Aktivt deltagande i utveckling av olika typer av kurser och on-line undervisning är en merit.

Administrativ skicklighet, liksom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, ska avse dokumenterad förmåga att leda forskningsverksamhet, samverka med andra forskargrupper, visad förmåga att ansvara för, planera och genomföra utbildning på grundnivå samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Mer om oss
Forskaren kommer tillhöra institutionen för Strålningsvetenskaper. Läs mer om institutionens forsknings- och utbildningsverksamhet här

 

Ansökan

Till ansökan bifogas:

 • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • Meritförteckning
 • Publikationsförteckning
 • Redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet (Forskningsprogram)
 • Redogörelse för pedagogisk verksamhet inkl. beskrivning av de ämnen som sökande ser sig kompetent att undervisa i. (Detta bör göras i enlighet med mall i bilaga 4 i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet: http://www.umu.se/om-universitetet/lararrekrytering/ )
 • Redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • Redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • Kopior av relevanta examensbevis
 • Eventuellt kopior av särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten ifall dessa inte finns tillgängliga via internet
 • Referenser inklusive kontaktuppgifter

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro/Varbi och vara inkommen senast 2017-10-23.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1614-17
Kontakt
 • Professor Lars Nyberg, lars.nyberg@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-09-26
Sista ansökningsdag 2017-10-23

Tillbaka till lediga jobb