Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vid kemiska institutionen bedrivs forskning inom profilområdena biologisk kemi, miljö- och biogeokemi samt teknisk kemi. Ett viktigt forskningsområde inom biologisk kemi är strukturell biokemi som innebär struktur- och funktionsstudier av biologiska makromolekyler. Vi söker nu en universitetslektor för forskning och undervisning inom detta område. För mer information, se: http://chemistry.umu.se. Sista ansökningsdag är 2017-10-17.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av denna anställning förväntas självständigt bedriva kvalificerad forskning inom biokemi med inriktning mot strukturell biokemi baserad på röntgenkristallografi. Undervisning kan ske på såväl grundnivå som avancerad nivå och forskarnivå och främst inom ämnesområdet biokemi. Undervisning inom andra delar av kemiämnet kan även förekomma. Arbetsuppgifter inom undervisning inkluderar även kursutveckling, handledning och examination av självständiga arbeten samt administrativa uppgifter såsom att vara kursansvarig. Därtill förväntas innehavaren delta i handledning på forskarutbildningsnivå. Även interna och externa förtroendeuppdrag kan ingå i anställningen. I anställningen ingår forskning och undervisning/undervisningsadministration i ungefär lika stora delar.  

Innehavaren skall också hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom ämnesområdet liksom om utvecklingen i stort av relevans för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen och har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet (se Högskoleförordningen 4 kap. 7§).

Ämnesområdet för doktorsexamen ska vara biokemi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet av betydelse för ämnesområdet biologisk kemi med inriktning mot strukturell biokemi. Styrkta meriter inom biokemisk forskning med inriktning mot strukturell biokemi baserad på röntgenkristallografi är ett krav. Graden av vetenskaplig skicklighet ska främst bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och vetenskapliga konferenser som tillämpar ett så kallat peer review-system. Innehavaren förväntas bedriva oberoende forskning, vilket innebär en styrkt förmåga att självständigt planera, genomföra och publicera forskningsprojekt och dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla egna forskningsanslag är ett krav. Dokumenterad internationell postdoktoral erfarenhet är meriterande, liksom erfarenhet av forskningsarbete inom näringslivet.

Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet främst avseende ämnesområdet biologisk kemi med särskild inriktning mot biokemi. Undervisningserfarenhet inom allmän kemi är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete samt högskolepedagogisk utbildning är ett krav liksom dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 

Befattningsinnehavaren skall ha gedigen erfarenhet av handledning inom forskarutbildningen och förväntas bedriva sådan verksamhet inom ramen för anställningen. Meriterande är därför dokumenterad förmåga att handleda doktorander. Hänsyn kommer också att tas till visad förmåga till akademiskt ledarskap samt visad förmåga till samverkan och tillämpning.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska. Efter tre år skall den anställda kunna undervisa på svenska.

I en sammanvägd bedömning ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet tillsammans utgöra de främsta bedömningsgrunderna och ska tillmätas lika stor vikt.

Umeå Universitet strävar efter en jämnare könsfördelning inom forskning och undervisning. Inom fakulteten är för närvarande flertalet män och vi emotser därför fler kvinnor som sökande. 

Ansökan
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem MyNetwork/Varbi som du når via ansökningsknappen nedan. Sista ansökningsdag är 2017-10-17. Ansökan ska bestå av följande handlingar:

 • Personligt brev inkluderande en sammanfattning av din karriär och tidigare forskning (1 sida) 
 • Curriculum Vitae 
 • Vetenskapliga meriter inklusive publikationslista (5 viktigaste publikationerna markerade) 
 • Forskningsplan (max 5 sidor) 
 • Redogörelse för pedagogiska meriter och pedagogiskt synsätt. Detta ska företrädesvis göras i enlighet med mall för pedagogisk portfölj. Se anvisningar i bilaga 4: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet
 • Redogörelse för erfarenheter av samverkan såväl inom akademin som med externa parter 
 • Övriga meriter som du vill åberopa 
 • Kopia av examensbevis samt andra relevanta intyg 
 • Referenser, namn och kontaktuppgifter till två referenser

Information
Närmare upplysningar lämnas av prefekt Lars Lövgren, 090-786 68 46, lars.lovgren@umu.se. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1606-17
Kontakt
 • Lars Lövgren, 090-786 68 46
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-09-25
Sista ansökningsdag 2017-10-17

Tillbaka till lediga jobb