Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för Idé- och samhällsstudier söker en universitetslektor i filosofi med inriktning mot praktisk filosofi.

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom filosofi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå, och forskarnivå. Utöver fristående kurser i filosofi ansvarar institutionen för ett kandidatprogram i filosofi och samhällsanalys, och filosofiämnet deltar även i andra utbildningar inom Umeå universitet. Ytterligare information om institutionen och filosofiämnet finns på www.idesam.umu.se.

Beskrivning och arbetsuppgifter
Anställningen är tillsvidare. I anställningen kan ingå undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Undervisningen äger rum både på campus och på internetbaserade kurser. I anställningen ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutveckling. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas är den som avlagt doktorsexamen i praktisk filosofi eller filosofi med inriktning mot praktisk filosofi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll, visat pedagogisk skicklighet samt har högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området praktisk filosofi, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga inom utbildning och forskning samt samverkan med omgivande samhälle.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

 • Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
 • Originalitet i forskningen
 • Produktivitet
 • Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
 • Uppdrag inom vetenskapssamhället
 • Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel.

Den pedagogiska skickligheten ska bedömas ur tre perspektiv: lärarens arbete med studenter, lärarens egna pedagogiska utveckling och lärarens bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. För att vara behörig för läraranställning krävs att den sökande uppvisar följande högskolepedagogiska kunskaper, färdigheter och förhållningssätt:

 • Kunskaper om studenters lärande i högre utbildning
 • Förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning samt stödja

individers och gruppers lärande

 • Förmåga att inta ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen
 • Kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning
 • Förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter.

En stor del av undervisningsinnehållet har inriktning mot praktisk-filosofiska kärnområden som etik (inklusive metaetik) och politisk filosofi. Särskilt meriterande är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom dessa praktisk-filosofiska kärnområden.

Goda språkkunskaper i svenska (eller annat skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen. Den som erbjuds anställningen och inte behärskar svenska (eller annat skandinaviskt språk) vid anställningstillfället ska inom ett år kunna ta på sig arbetsuppgifter som förutsätter förmåga att kommunicera på svenska.

Avvägning av bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömningen ska vetenskaplig och pedagogisk skicklighet tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunder för universitetslektor återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här .

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2017-10-13. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan.

Övrigt
Tillträdesdatum är 2018-07-01, eller enligt överenskommelse. Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav eftersom den som erbjuds anställningen förväntas delta aktivt i utvecklandet av ämnets forsknings- och utbildningsmiljö.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet filosofi finns för närvarande en övervikt av manliga lärare och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180701 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-748-17
Kontakt
 • Jonas Nilsson/prefekt, 090-786 99 90; jonas.nilsson@umu.se
 • Lars Samuelsson, ämneskoordinator, 090-786 62 41; lars.samuelsson@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-08-28
Sista ansökningsdag 2017-10-13

Tillbaka till lediga jobb