Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Anställningen är en doktorandanställning på fyra år från 1:a oktober 2017 eller enligt överenskommelse, med syfte att utforska sakernas internet i offentlig verksamhet. Placering är vid Umeå Universitet, institutionen för Informatik.

Forskningsinriktning
Digitaliseringen av vårt samhälle är sedan länge pågående men nu med ett ökat fokus på sakernas internet, d.v.s. digitalisering av produkter/föremål som kopplas upp med hjälp av givare och sensorer. Tillämpningar som bilar som kommunicerar sin status med tillverkaren, ventilationen som anpassas efter närvaron i rummet och soptunnor som signalerar behov av tömning skapar möjligheter för nya digitala tjänster. För offentliga verksamheter såsom kommuner, myndigheter och landsting skapar denna utveckling möjligheter men även utmaningar relaterade till att skapa en infrastruktur för sensorer och tillhörande tjänster. Inriktningen på denna doktorandtjänst är att utforska sakernas Internet i offentlig verksamhet, dess möjligheter och utmaningar och effekter för offentliga verksamhetsprocesser. Tjänsten är knuten till forskningsmiljön Swedish Center for Digital Innovation (www.scdi.se) som finns vid institutionen för Informatik. Forskningen vid centrat genomförs till stora delar i samarbete med partners från näringsliv, forskningsinstitut och andra universitet och högskolor. Doktorandtjänsten är knuten till forskarskolan MIT där doktoranden tar en del av sina kurser och deltar i doktorandkonferenser vid andra universitet.

Om anställningen
Du kommer att bli anställd av och antagen som doktorand vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet. Anställningen löper under fyra år på heltid och innebär att du genomför dina doktorandstudier inom institutionens verksamhet med doktorsexamen som mål. Anställningen kan innehålla upp till 20% av andra aktiviteter (t.ex. undervisning). Lön utgår enligt fastställd stege för doktorandtjänst, och höjs i takt med studieframsteg. Tillträdesdag är den 1:a oktober 2017 eller enligt överenskommelse. Placering är vid Umeå Universitet, institutionen för Informatik.

Anställningen kommer tillsättas förutsatt att erforderliga beslut om finansiering tas.

Behörighet/Vem söker vi? 
Sökande innehar en examen på avancerad nivå i informatik eller motsvarande. För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i informatik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom informatik om minst 90 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom informatik (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda även av den som på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer
Eftersom du kommer att bli en del av en multikulturell institution är viktiga personliga egenskaper god kommunikations-, koordinations- och organisationsförmåga samt goda praktiska färdigheter i skriven och talad engelska. Kunskaper i svenska och tidigare erfarenhet av forskningsprojekt och/eller arbetslivserfarenhet som inbegriper förändringsarbete, processgenomlysning och införande av informationsteknik i verksamheter är meriterande men inte nödvändiga. Vid urval bland behöriga sökande läggs stor vikt vid tidigare studieresultat, studieinriktning samt förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Sökande kan bli kallade till intervju. I övrigt hänvisas till högskoleförordningens bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen (kap. 7) i högskoleförordningen.

Din ansökan ska innehålla: 
• Ett introduktionsbrev/personligt brev (1 sida) 
• Ett utkast till forskningsplan och forskningsintresse (2 sidor) 
• Curriculum Vitae (CV) 
• Kopior av tidigare examensuppsats/-arbete (MSc/MA och/eller BSc/BA) 
• Kopior av studiebetyg inklusive dokumentation av fullgjorda akademiska kurser och betyg 
• Kopior av publicerad egen forskning (om sådan finnes) 
• Kontaktuppgifter till minst två referenser Ansökan måste vara komplett för att den ska behandlas i rekryteringsprocessen. 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro.

Om institutionen

Institutionen för informatik (www.informatik.umu.se) består av ca 30 lärare och forskare, sex administratörer och 12 doktorander. Ämnet informatik studerar interaktionen mellan människor och informationsteknik, för att förstå hur tekniken bäst kan användas men också för att förstå dess begränsningar. Vi utvecklar verktyg, metoder och teorier och utvärderar informatiksteknik i relation till individer, organisationer och samhälle. Våra huvudsakliga forskningsområden är Informationssystem (IS) och människa-dator interaktion (MDI). Vår forskning genomförs till stora delar i samarbete med partners från näringsliv, forskningsinstitut och andra universitet och högskolor.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1341-17
Kontakt
  • Katrin Jonsson, Epost: kjonsson@informatik.umu.se, 090-786 93 87
  • Cecilia Vallin Epost: cvallin@informatik.umu.se, 090-786 53 31
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-07-03
Sista ansökningsdag 2017-08-21

Tillbaka till lediga jobb