Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia rekryterar två postdoktorer i geografi med inriktning mot turismgeografi. Positionerna är tidsbegränsade till 24 månaders heltidsanställning. Tillträde 2017-11-01 eller enligt överenskommelse.

Framgångsrika sökande kan förväntas bidra till undervisning inom institutionens kurser. Dessa insatser kommer inte att överstiga 20% av anställningstiden.

 

Anställning 1:

Den framgångsrika sökande kommer att vara engagerad i det internationella och tvärvetenskapliga forskningsprojektet “Enhancing the salience of climate services for marine mobility sectors in European Arctic seas” (SALIENSEAS). Projektet syftar till att utveckla klimatprognosmodeller  anpassade till sociala, miljömässiga och ekonomiska förutsättningar inom sjöfarten i Arktis. Detta sker i samarbete med ett team av samhällsvetare och naturvetare samt specialister från meteorologiska institut och slutanvändare. SALIENSEAS samlar forskare och forskningsinstitut från Nederländerna, Danmark, Sverige och Norge. Den postdoktor som anställs vid Umeå universitet kommer att ansvara för forskning om marina turistaktörers mobilitetsstrategier och upplevda utmaningar när det gäller väder- och isförhållanden i den europeiska arktiska regionen. Forskningsarbetet innefattar också att utveckla ett geografiskt informationssystem som integrerar de olika aktörernas rumsliga strategier (PPGIS).

Anställning 2:

Den framgångsrika sökande ska bedriva och utveckla forskningsprojekt inom turismgeografin och ett av de tre följande specifika områdena.
1) GPS-spårning av turistmobilitet: Här ska den framgångsrika sökande utveckla och bedriva forskning om turisters mobilitet med hjälp av mobiltelefoner eller andra spårningstekniker.
2) Fritidshus och mobilitet: En framgångsrik sökande ska bidra till den pågående fritidshusforskningen vid institutionen och utnyttja kvantitativa data (geokodat register på egendom och ägare, enkätdata om motivation och användningsmönster) som finns på institutionen.
3) Akademisk turism: En framgångsrik kandidat ska bedriva forskning kring akademisk turism / konferensresor och dess roll för den akademiska produktionen, t.ex. mätt genom bibliometri.

Kvalifikationer:

Kandidater för postdoktoranställningar måste ha följande kvalifikationer: Filosofie doktorsexamen helst i geografi eller ett annat ämne som är relevant för den föreslagna forskningen. Kandidater måste ha avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningsperiodens slut om inte särskilda skäl föreligger.

Anställningarna kräver att innehavarna är skickliga på engelska som arbetsspråk och har visat erfarenhet av forskning inom geografi och samhällsvetenskap samt erfarenhet av kvantitativa metoder och GIS. Vidare är det av fördel för anställning 1 om man har dokumenterad erfarenhet av forskning inom miljö och/eller turism. Anställning 2 kräver visad erfarenhet av forskning inom turismgeografi. Erfarenheter av arbete vid universitet utanför Sverige är meriterande.

Ansökan:

Ansökan ska innehålla ett kort brev (2-3 sidor) som beskriver den sökandes forskningsintressen i relation till anställningens profil, en fullständig CV och publikationslista samt PDF-filer av utvalda (högst fem) publikationer, inklusive doktorsavhandling. Sökande bör ange det datum då de föredrar att starta anställningen och inkludera namn och kontaktuppgifter för två lämpliga akademiska referenser.

Information:

För ytterligare information, kontakta professor Dieter K. Müller, email: dieter.muller@umu.se, eller avdelningschef professor Urban Lindgren, email: urban.lindgren@umu.se

Vi ser fram emot att få din ansökan!

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20171101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1299-17
Kontakt
  • Dieter Müller, 090-7866366
  • Urban Lindgren, 090-7865539
  • Cecilia Vallin, 0907865331
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-28
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb