Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Doktorand i ekologi

Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker en doktorand i ekologi med inriktning mot djurplankton som indikator på marin ekosystemhälsa. Anställningen beräknas kunna tillträdas 1 oktober 2017 eller enligt överenskommelse och sista ansökningsdag är 2017-08-15.

Projektbeskrivning
Östersjön är ett innanhav som utsätts för stor miljöpåverkan, t.ex. övergödning och klimatförändringar (exempelvis ökad temperatur, avsaltning och ökat inflöde av terrestert organiskt material). Det är inte känt hur dessa miljöförändringar påverkar havsekosystemets hälsa, t.ex. organismernas biokemiska sammansättning. Djurplankton har en nyckelposition i ekosystemet då de utgör en länk mellan basen i näringsväven och högre trofiska nivåer (t.ex. fisk). Förändringar i djurplanktonsamhället kan i sin tur påverka näringsvävens struktur och ekosystemets funktion.

Du kommer att undersöka hur djurplanktons artsammansättning, trofiska position och biokemiska sammansättning (t.ex. fettsyrasammansättning) förändras vid övergödning och klimatförändringar. Såväl fältstudier som experiment kommer att utföras. Djurplanktonsamhället kommer att undersökas i nord-syd och kust-utsjögradienter i Östersjön, och experiment kommer att utföras där effekter av övergödning och klimatrelaterade faktorer undersöks. Du kommer att arbeta inom ramen för ett större marint forskningsprogram, EcoChange. (http://www.umf.umu.se/english/ecochange/?languageId=1).

Kompetenskrav
Behörighet att antas till forskarutbildning regleras i Högskoleförordningen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

Särskild behörighet
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ekologi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning ska ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng. Till denna befattning söker vi en kandidat med relevant akademisk bakgrund som är ekologi eller motsvarande.

God kännedom om planktonekologi och marina födovävar är meriterande, liksom erfarenhet av arbete med ekologiska spårmarkörer (t.ex. stabila isotoper och lipider), marina fältundersökningar, mesokosmexperiment och genetiska metoder.

En framgångsrik kandidat ska ha god kunskap i att kunna kommunicera skriftligt och muntligt på engelska, vara kreativ och nyfiken, kunna ta egna initiativ, vara självständig och ha god social kompetens och samarbetsförmåga. Det är önskvärt att sökande har körkort.

Utvärderingen kommer att baseras på den sökandes ansökningsbrev, referenser, intervju och kvalitén på MSc-arbetet och övriga publikationer. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till doktorandanställningen och behöver inte vara uppfyllda vid söktillfället.

Så här ansöker du
Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem och ska vara inkommen senast 2017-08-15. Logga in och ansök via knappen längst ner på webbsidan.

Ansökan ska innehålla, i Word eller PDF-format:

 • Brev där du beskriver dig själv i relation till ovan angivna krav och önskvärda kvalifikationer, en motivering till varför du är intresserad av anställningen och en kort beskrivning av forskningsintressen och idéer.
 • CV med akademiska kvalifikationer.
 • Publiceringslista.
 • Elektronisk kopia av MSc-avhandling.
 • Vetenskapliga artiklar, betygscertifikat och annan dokumentation som stödjer din lämplighet för anställningen.
 • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner.

Information
Professor Agneta Andersson kommer att vara huvudhandledare och forskarassistent Danny Lau biträdande handledare.

Närmare upplysningar lämnas av professor Agneta Andersson, e-post agneta.andersson@umu.se eller forskarassistent Danny Lau, e-post danny.lau@umu.se

Löneplacering/typ av tjänst
Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng).

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav 28 är doktorander. För mer information, se www.emg.umu.se

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1201-17
Kontakt
 • Agneta Andersson, Professor, 090-7869845
 • Danny Lau, Forskarassistent, 090-7866809
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-08-15

Tillbaka till lediga jobb