Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetslektor i företagsekonomi, inriktning finansiering
Vi söker dig som har ett stort engagemang och vill vara delaktig i att utveckla utbildning och forskning. Hos oss kommer du att undervisa på såväl svenska som engelska främst på Handelshögskolans program men även kunna forska en stor del av din arbetstid. Ansök senast 2017-08-07.

Arbetsuppgifter
Förutom att undervisa i företagsekonomi och då främst inom finansiering kommer du att handleda studenter och även doktorander. Du deltar i utvecklingsarbete och i gemensamma aktiviteter inom Handelshögskolan. Du tillbringar din arbetstid i Umeå.

Vi värdesätter engagemang, delaktighet och ansvarstagande i undervisningens planering, genomförande och utveckling. Undervisningen bedrivs ofta i lag och såväl på svenska som på engelska. Det finns möjlighet för dig att med externa forskningsmedel använda upp till 80 procent av årsarbetstiden till forskning. Sedvanlig kompetensutveckling enligt avtal ingår.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor enligt Högskoleförordningen 4 kap. 4 § och Umeå universitets anställningsordning är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har eller har motsvarande kompetenseller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningen. Vi söker dig med en doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska i första hand och i lika stor utsträckning beaktas graden av vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet och personlig lämplighet. Annan yrkesskicklighet av betydelse samt skicklighet i att utveckla och leda verksamhet tillmäts också betydelse. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om du åberopar motsvarande skall du skriva en redogörelse över vad som åberopas. Du måste även kunna visa upp god dokumenterad erfarenhet av undervisning.

Särskilda bedömningsgrunder
De särskilda bedömningsgrunder för urval/önskvärda kvalifikationer som avser denna anställning är följande :
1.Erfarenhet av undervisning inom företagsekonomi med inriktning mot finansiering och finansiellt beslutsfattande
2.Erfarenhet av forskning inom företagsekonomi med inriktning mot finansiering och finansiellt beslutsfattande
3. Förmåga och erfarenhet av att undervisa på engelska och svenska
4. Förmåga att samverka med näringsliv och samhälle
5.Administrativ skicklighet

Bedömningsgrunderna ska följa rangordningen ovan. Kandidater till anställningen bedöms också utifrån behörighet i förhållande till Handelshögskolans kvalitetssystem.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, här.

Ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Hur ansökan ska utformas finns i Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar, här.

Mer om oss på Handelshögskolan
Vi är cirka 170 anställda varav cirka 90 disputerade lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Inom företagsekonomi bedrivs undervisning och forskning inom management, entreprenörskap, marknadsföring, redovisning samt finansiering.

Vi är en ISO 14001 certifierad handelshögskola och hos oss läser mer än 2000 studenter.

Sektionen för redovisning och finansiering
Inom sektionen bedrivs forskning om redovisning och finansiering. Sektionen har höga forskningsambitioner vilket visas av mängden och kvalité på publikationer inom området. Du kan läsa mer om Handelshögskolan, enheten företagsekonomi och sektionen för redovisning/finansiering på www.usbe.umu.se.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1189-17
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2017-06-16
Sista ansökningsdag 2017-08-07

Tillbaka till lediga jobb