Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

En doktorandanställning i folkhälsovetenskap utlyses vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet (http://www.phmed.umu.se/enheter/epidemiologi/?languageId=3) Projektet handlar om ungas emotionella välbefinnande och samhällsengagemang. Utlysningen avser heltidsanställning under fyra år med tillträde 1 september, 2017. Sista ansökningsdag är 1 juli, 2017.

Projektbeskrivning

Forskning visar att migranter ofta har en sämre hälsa än genomsnittet av befolkningen i sina värdländer och är speciellt utsatta för sexuell och reproduktiv ohälsa. Trots många bra initiativ i Sverige är arbetet för att säkra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland migrantgrupper splittrat och inte tillräckligt brett eller systematiskt genomfört. Detta projekt syftar till att undersöka framför allt unga migranters sexuella och reproduktiva hälsa samt faktorer med betydelse för området SRHR.  Projektet har som mål att bidra med kunskap för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete inom området SRHR inklusive hiv-prevention bland ungdomar. Projektet tillämpar en hälsosystemansats samt ett policyperspektiv.

Behörighet

För anställning som doktorand krävs antagning till forskarutbildning i folkhälsovetenskap. Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande måste ha en mastersexamen i ett ämne som är tydligt relaterat till folkhälsa. Sökanden ska ha mycket goda kunskaper i det engelska och svenska språket i tal och skrift. Övriga språkkunskaper är meriterande då projektet innebär kontakt med migrantgrupper. Goda färdigheter i kvantitativa metoder är meriterande.

Ansökan

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro. En fullständig ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.
  • CV/meritförteckning
  • Examensbevis
  • Uppsatser/övriga publikationer
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner
  • Övriga meriter med relevans för anställningen

Dokumenten ska bifogas elektroniskt i Word- eller PDF-format.

Bedömning

Om den sökande uppfyller behörighetskraven kommer i första hand relevanta meriterande färdigheter, språkkunskaper och tidigare studieresultat att bedömas, följt av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (kommunikativ förmåga, förmåga att arbeta i grupp och självständighet samt kritisk förmåga). Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Lön

Gällande lön för doktorander finns ett lokalt kollektivavtal om lönesättning och detta avtal tillämpas.

Närmare Information

Närmare information om projektet lämnas av Anna-Karin Hurtig, anna-karin.hurtig@umu.se +46 (0)90-7851164.  Närmare information om forskarutbildning vid Epidemiologi och global hälsa lämnas av Miguel San Sebastian, +46 (0)90-786 51 50. Facklig information lämnas av SACO, +46 (0)90-786 53 65, SEKO civil, +46 (0)90-786 52 96 and ST, +46 (0)90-786 54 31.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 170901
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1187-17
Kontakt
  • Anna-Karin Hurtig, professor, 090-7851164
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-15
Sista ansökningsdag 2017-07-01

Tillbaka till lediga jobb