Umeå universitet,

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Pedagogiska institutionen söker en vik universitetslektor med intresse av att arbeta med institutionens utbildnings­verksamhet och uppdrag riktade mot det specialpedagogiska fältet. Specialpedagogik är ett viktigt utvecklingsområde inom utbildning, forskning och praktik, och med stöd från Umeå universitet har pedagogiska institutionen fått ansvar att bygga upp en stark ­miljö för denna utveckling. Den specialpedagogiska forskningen vid institutionen behandlar samspelet mellan individens förutsättningar och samhällets och skolans villkor och resurser.

Anställningen är en visstidsanställning (vikariat) på heltid under perioden 15 augusti 2017 till och med 15 februari 2018. Placeringsort Umeå.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att arbeta som lärare inom ramen för institutionens grundutbildning men även med olika former av externa uppdrag som är kopplade till det special­pedagogiska fältet. För att främja kvalitet i utbildning likväl som i forskning undervisar lektorer minst
20 % på grund och avancerad nivå. I arbetsuppgifterna ingår även kursutveckling, handledning och examination inom det specialpedagogiska fältet. I anställningen förväntas en hög grad av samverkan med organisationer och myndigheter inom det specialpedagogiska fältet, samt ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter.

Behörighetskrav
Behörig för anställningen är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik, specialpedagogik, pedagogiskt arbete eller pedagogik med inriktning mot specialpedagogik.

Bedömningsgrunder och avvägningen mellan bedömningsgrunder
Särskilt meriterande är dokumenterade pedagogiska och vetenskapliga meriter inom pedagogik med inriktning mot det specialpedagogiska fältet samt erfarenheter av samverkan med organisationer och myndigheter inom det specialpedagogiska fältet.

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom det specialpedagogiska fältet.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Om motsvarade kunskaper åberopas ska en redogörelse för vad som åberopas som motsvarande göras.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

Ansökan
Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens hemsida, här
.

Pedagogiska institutionen  Mer om pedagogiska institutionen se, http://www.pedag.umu.se/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 170815
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1112-17
Kontakt
  • Simon Wolming / Prefekt, 090-786 53 02
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-08
Sista ansökningsdag 2017-07-03

Tillbaka till lediga jobb