Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Designhögskolan vid Umeå universitet söker en universitetslektor i design med inriktning mot framväxande användarcentrerade designpraktiker. Anställningen är på heltid och sista ansökningsdag är 2017-09-01.  

Arbetsuppgifter
Den anställda ska bedriva undervisning, forskning, och forskarhandledning vid Designhögskolan, bidra till ämnes- och miljöutveckling genom arbete med utbildning på alla nivåer, egen forskning,  samt genom forskningsinformation. Den anställda ska initiera, planera och leda projekt i samverkan med intressenter, vilket innefattar att bygga en portfolio av forskningsanslag.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som lektor är den som avlagt doktorsexamen, har högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande kunskaper) samt visat relevant pedagogisk skicklighet. Vid urval gäller i första hand och i lika utsträckning grad av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och därefter administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med omgivande samhälle. 

Vi söker en kandidat som kan identifiera framtida praktiker i användarcentrerad design, artikulera/reflektera kring designkunskap och -praktik i en samhällskontext, och positionera sin forskning i relation till detta.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet fästs i första hand vikt vid skicklighet och erkända bidrag i praktikbaserad designforskning inriktad mot framväxande användarcentrerade designpraktiker, i ett eller fler av områdena co-design, medskapande design, designantropologi och social design. Graden av vetenskaplig skicklighet granskas utifrån vetenskapliga arbeten, publicerade i internationellt etablerade tidskrifter samt andra relevanta fora eller medier, t.ex. konferenser, utställningar och monografier, samt förmåga till utomakademisk forskningskommunikation. 

En omfattande forskningserfarenhet (inklusive tvärvetenskaplig) i skärningspunkten mellan akademi och designprofession där designforskning relateras till samtida designpraktik, värderas högre än kvantitativa publiceringsmått. Den sökande ska uppvisa god reflektionsförmåga över relationen mellan forskning, utbildning och designprofession, samt kring designområdets utveckling. Särskild vikt läggs vid verksamhet som skär genom designforskning, designprofession och konstnärliga praktiker, och tydligt manifesteras genom både akademiska resultat och resultat i samverkan med utomakademiska parter.  Erfarenhet av projektplanering och ­ledning samt forskningsfinansiering är meriterande.

Pedagogisk skicklighet avser området användarcentrerad designpraktik och samskapandeprocesser. Erfarenhet av olika typer av undervisning, handledning och examination, samt förmåga att stödja lärande inom högre utbildning är ett krav. Pedagogisk erfarenhet ska dokumenteras, med kritisk reflektion, i en pedagogisk portfölj, vilken bedöms ur perspektiven: arbete med studenter, egen pedagogisk utveckling och bidrag till verksamhetens pedagogiska utveckling. Den sökande ska kunna inta en kritiskt reflekterande hållning till lärarrollen, och formulera en pedagogisk hållning i förhållande till designprocessen och designerns roll. 

Administrativ skicklighet avser förmåga att utveckla och leda verksamhet, personal och samskapande processer samt samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer inom design med andra ämnen, professionsutövare och andra aktörer inom designområdet och med samhället. Sökande ska självständigt kunna organisera, leda och driva projekt. Erfarenhet av samverkan i forskning och utbildning är ett krav, liksom av administration och planering inom högre utbildning. Erfarenhet av svenska eller skandinaviska forskningsstrukturer och -system är meriterande.

Övrig skicklighet avser personliga egenskaper, språk och kommunikation. Goda kunskaper i skriftlig och talad engelska är ett krav. Personliga egenskaper och utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga är viktigt i bedömningen av lämplighet för befattningen.

Ansökan
Du ansöker i Umeå universitets rekryteringssystem via knappen längst ner på sidan. Sista ansökningsdag är 2017-09-01.

Ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev som beskriver dig själv och skälen till att du söker denna anställning
 • CV
 • Publikationsförteckning
 • Kopior av högst fem forskningspublikationer som du önskar åberopa, numrerade i enlighet med publikationslistan
 • En kortfattad redogörelse för vetenskaplig verksamhet av betydelse för tjänsten
 • Redogörelse för, och kritisk reflektion över, pedagogisk verksamhet. (Detta ska göras i enlighet med mall för pedagogisk portfölj. Se anvisningar i bilaga 4: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet)
 • Designportfolio
 • Redogörelse (med referenser) för administrativ skicklighet, förmåga att leda och utveckla personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete
 • Referenser

Anställningen
Anställningen omfattar 100 % och är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Under de två första anställningsåren erbjuds utökad forskningstid (50 %), och därefter i enlighet med Umeå universitets anställningsavtal (20 %).

I vårt mångfaldsarbete fokuserar vi särskilt på att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund och vi strävar efter att nå en balans mellan kvinnor och män inom alla yrkeskategorier. 

Information
För mer information, kontakta rektor Johan Redström, johan.redstrom@umu.se eller vicerektor Maria Göransdotter: maria.goransdotter@umu.se, 090-786 70 36.

Mer om oss på Designhögskolan
Läs mer om oss på: http://www.uid.umu.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1057-17
Kontakt
 • Johan Redström, 090-786 76 89
 • Maria Göransdotter, 090-786 70 36
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-12
Sista ansökningsdag 2017-09-01

Tillbaka till lediga jobb