Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vid kemiska institutionen arbetar omkring 230 personer, varav en väsentlig andel är akademisk personal. Ett av institutionens huvudforskningsområden är Teknisk Kemi, vilket i stort utgörs av samarbeten med industrier som utnyttjar skoglig råvara. Vi förutspår att råvaruförsörjningen för produktion av kemikalier som idag framställs från råolja i framtiden måste komma från förnybara källor, en övergång som för att lyckas kräver en stor uppsättning nya teknologier som vi vill vara med och utveckla. Kemiska institutionen söker därför en forskarassistent i teknisk kemi med inriktning mot kemiska eller biokemiska processer för effektivt industriellt nyttiggörande av förnyelsebara resurser av biologiskt ursprung. Sista ansökningsdag är 2017-08-21.

Arbetsuppgifter
Forskarassistent är en fyraårig anställning, huvudsakligen ämnad för forskning, under vilken en lyckad kandidat förväntas bygga upp en forskningsgrupp med doktorander och postdoktorer. Med den aktuella tjänsten följer finansiering för en doktorandtjänst och en nominell summa som driftmedel. Forskarassistenten förväntas söka och bli beviljad egna externa forskningsanslag, samt inleda och utveckla samarbeten med externa partners liksom med forskare vid Umeå Universitet. Exempel på potentiella forskningsområden kan vara (i) produktion av biobaserade produkter, kemikalier och material från växter eller andra former av biomassa, exempelvis produktströmmar inom massabruk eller från alger; (ii) polymerkemi kopplat till extraktion, modifiering eller syntes av konventionella och nya polymermaterial, baserat på förnyelsebara råmaterial; (iii) hållbar produktion av ”gröna” kemikalier genom heterogen kemisk katalys. En forskarassistent kan också vara involverad i undervisning i en omfattning upp till 20 %. Den som anställs på den aktuella tjänsten förväntas inom ramen för detta bidra till planering och genomförande av undervisning inom relevanta områden så som avancerade kurser för studenter på vårt civilingenjörsprogram i Bioresursteknik.

Kompetenskrav och bedömningsgrunder
Behörig för denna anställning är den som har avlagt doktorsexamen i kemi, kemiteknik eller ett närliggande område. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningstidens utgång. Den sökande skall ha dokumenterad forskningserfarenhet inom ämnesområdet teknisk kemi, processkemi, industriell bioteknik, fysikalisk kemi, organisk kemi, oorganisk kemi, polymerkemi eller biokemi, kopplat till industriellt nyttiggörande av förnyelsebara resurser av biologiskt ursprung. 

Vid bedömning av ansökan kommer primärt den vetenskapliga och i andra hand den pedagogiska och administrativa skickligheten att bedömas. Stor vikt kommer att läggas på forskningsplanen, dels för att bedöma den sökandes förmåga att dra till sig extern finansiering, men också för att avgöra hur väl forskningen förväntas bredda och komplettera den befintliga miljön vid institutionen mot industriellt nyttiggörande av förnyelsebara resurser av biologiskt ursprung. Såväl självständighet som erfarenhet av forskningssamarbete är nyckelegenskaper hos den medarbetare vi söker, varför akademisk eller industriell postdoktoral forskningserfarenhet är meriterande.

Ansökningsinformation

Ansökan skall innehålla:

 • ett personligt brev som beskriver din bakgrund och skälen till att du söker denna anställning;
 • en meritförteckning (Curriculum Vitae);
 • vidimerade kopior av relevanta betyg och examensbevis;
 • en förteckning över vetenskapliga erfarenheter samt undervisningsmeriter;
 • en fullständig publikationslista;
 • PDF-kopior av högst 10 artiklar av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan;
 • en forskningsplan som beskriver den forskning du vill bedriva inom ramen för anställningen (maximalt 5 sidor); samt
 • kontaktuppgifter till minst tre referenspersoner som är väl bekanta med din bakgrund inom området.

Ansökan görs via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro/Varbi, senast 21 augusti 2017. 

Information
Närmare upplysningar om denna anställning kan lämnas av Prof. Knut Irgum, +46 (0)90 7865997, knut.irgum@chem.umu.se.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1059-17
Kontakt
 • Knut Irgum, +46 90-786 59 97
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2017-06-12
Sista ansökningsdag 2017-08-21

Tillbaka till lediga jobb