Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker en till två universitetslektorer i matematikdidaktik och/eller nv-didaktik med inriktning mot grundskolan. Anställningen är en tillsvidareanställning och omfattar under de första tre åren 50 % undervisning och 50 % forskning. Sista ansökningsdag är 2017-09-01.

Arbetsuppgifter  
Arbetsuppgifterna omfattar 50 % självständig forskning, med inriktning mot grundskolan, företrädesvis inom något av de forskningsområden som bedrivs på institutionen. Den anställde förutsätts samverka med och delta i någon/några av institutionens forskargrupper som förutom matematikdidaktik, nv-didaktik och teknikdidaktik också har inriktningar inom bedömning, specialpedagogik, genusvetenskap, hållbar utveckling och utbildningspsykologi. I anställningen ingår även 50 % undervisning på grund- och avancerad nivå i förskole-, grundlärar- och ämneslärarkurser. Undervisning på forskarnivå samt handledning av doktorander och postdoktorer kan också ingå.

Kompetenskrav  
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. 

Bedömningsgrunder  
Pedagogisk och vetenskaplig skicklighet utgör tillsammans de främsta bedömningsgrunderna och kommer att ges samma vikt. Vidare ska beaktas graden av administrativ skicklighet, skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Pedagogisk skicklighet ska i första hand avse matematik‐/nv‐didaktik och i andra hand ämnesområden inom matematik eller naturvetenskap. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är meriterande:

 • undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt forskarnivå
 • handledning av doktorander
 • högskolepedagogiskt utvecklingsarbete
 • lärarexamen
 • undervisning på grundskola och/eller gymnasiet
 • praktisk erfarenhet och utvecklingsarbete av undervisning i grundskolans och gymnasiets matematik och/eller naturvetenskapskurser

Vetenskaplig skicklighet skall avse pedagogiskt arbete eller matematik‐/nv‐didaktik med inriktning mot grundskolan. En styrkt förmåga att självständigt planera, genomföra och publicera forskningsprojekt är en viktig merit. Dokumenterad internationell postdoktoral erfarenhet inom ämnesområdet är meriterande samt aktiv medverkan i, för ämnet, relevanta internationella forskningssamarbeten. Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett s.k. referee‐system. Vidare ska också bedömas förmågan att attrahera externa forskningsmedel i öppen konkurrens.

Annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningen är kravet att den sökande förstår talad och skriven svenska.

Ansökan 
Din ansökan ska innehålla ett personligt brev inkluderande dina kontaktuppgifter, en meritförteckning med publikationslista och kontaktuppgifter till minst tre referenspersoner, vidimerade kopior av betyg, högst 10 vetenskapliga arbeten numrerade i enlighet med publikationslistan samt redogörelse för och dokumentation av erfarenhet inom områdena:

 • vetenskaplig verksamhet
 • pedagogisk verksamhet. Detta ska göras i enlighet med mall för pedagogisk portfölj. Se anvisningar i bilaga 4: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet
 • administrativ verksamhet
 • ledning av verksamhet och personal
 • information om forskning och utvecklingsarbete
 • samverkan med det omgivande samhället

Umeå universitet vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi efter ökad mångfald och använder möjligheten till positiv särbehandling. 

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro/Varbi och vara inkommen senast 2017-09-01.

Information
Närmare upplysningar lämnas av Prefekt Helena Näs, 090-786 95 58, helena.nas@umu.se

Välkommen med din ansökan! 

Vid NMD, Umeå universitet, arbetar idag ungefär 40 personer (se www.nmd.umu.se). Institutionens huvudsakliga verksamhet är utbildning av förskollärare, fritidslärare, grundskollärare och gymnasielärare med inriktning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik. Institutionen ansvarar även för kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som t ex bedömning och även inom ämnesområdet specialpedagogik. Vi ger även fortbildningskurser för verksamma lärare och erbjuder också fristående kurser i Utomhuspedagogik, naturvetenskapsdidaktik och matematikdidaktik.

Institutionens forskning är omfattande och bedrivs av mer än hälften av institutionens anställda. Vid institutionen finns flera överlappande forskningsområden inom naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Forskningen bedrivs dels inom stora projekt, både lokala, nationella och internationella, och dels i mindre konstellationer. En stor del av forskningen sker i samverkan med kommuner och skolor, men också genom uppdrag från, eller i samarbete med, Statens skolverk och Statens skolinspektion.

Läs mer om oss på (www.nmd.umu.se)

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-900-17
Kontakt
 • Helena Näs, 090-786 95 58
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-07
Sista ansökningsdag 2017-09-01

Tillbaka till lediga jobb