Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden MIMS (http://www.mims.umu.se/) söker excellenta unga forskare som är intresserade att bli nya Gruppledare för nydanande forskning inom molekylär infektionsmedicin. MIMS avser att under kommande år finansiera upp till tre nya Gruppledaranställningar där finansieringen gäller i första hand som längst upp till en femårsperiod, med möjlighet till förlängning upp till totalt nio år efter extern utvärdering under fjärde året. Sökande bör ha dokumenterad framgångsrik forskning inom områden med relevans för molekylär infektionsmedicin. För en av anställningarna gäller att sökande bör ha forskningsbakgrund och kompetens inom kryo-elektronmikroskopi då Gruppledaren även avses bli affilierad till The Cryo-EM Swedish National Facility (www.scilifelab.se/facilities/cryo-em/ ) som SciLifeLab Fellow.

De rekryterade forskarna kommer att erhålla omfattande stöd för att kunna etablera en egen forskargrupp med deltagare på postdoktor och doktorand-nivå. De sökande förväntas även kunna komplettera sin forskningsbudget genom egna nationella och internationella forskningsanslag. Sökande förväntas bedriva ett framgångsrikt forskningsprogram i synergi med den multidisciplinära forskningsmiljö som omger MIMS och även medverka i samarbeten och gemensamma aktiviteter som främjar forskning och utbyten inom The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine (www.embl.de/research/partnerships/remote/nordic/index.html).

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Du ska också ha genomgått postdoktoralträning och utbildning inom ett relevant forskningsområde. Särskild vikt kommer att ges till vetenskaplig skicklighet. Vi söker företrädesvis kandidater som har uppnått en karriärnivå motsvarande det som gäller för sökande till ERC Starting Grant och därför bör främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, eller har nått motsvarande kompetens, senast två och högst nio år före ansökan.

Ansökningarna kommer att utvärderas av en rekryteringskommitté som består av medlemmar representerande EMBL och var och en av noderna inom The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine. En topprankad grupp av sökande kommer att inbjudas till intervju med rekryteringskommittén. Bedömningen kommer att resultera i en rekommendation till MIMS Styrelse för beslut vilket utgör underlag för anställningsbeslut av berörd fakultets dekan.


Ansökan ska innehålla följande:

i) ett introduktionsbrev som sammanfattar den sökandes karriär, tidigare forskningserfarenheter av relevans för molekylär infektionsmedicin (och av kryo-EM ifall tillämpligt) och framtidsplaner för forskarkarriären (1-2 sidor),
ii) CV med en lista över alla vetenskapliga publikationer (med de fem viktigaste markerade),
iii) kopia av intyg om doktorsexamen,
iv) en kort forskningsplan (maximalt 5 sidor) med en sammanfattning av förväntade resultat och betydelse inom translationell och molekylär medicinsk infektionsforskning.
v) namn och kontaktuppgifter för tre referenspersoner.

För mer information, kontakta gärna: Bernt Eric Uhlin, professor, MIMS Director, +46-90-7856731, bernt.eric.uhlin(at)umu.se eller Maria Fällman, professor, MIMS Deputy Director, +46-90-7856725, maria.fallman(at)umu.se

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2017-09-12.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde from 2017-12-01, eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå University
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1114-17
Kontakt
  • Bernt Eric Uhlin, professor, föreståndare för MIMS, +46 90 7865731
  • Maria Fällman, professor, vice-föreståndare, MIMS, +46 90 7856725
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-19
Sista ansökningsdag 2017-09-12

Tillbaka till lediga jobb