Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Projektbeskrivning
Nutrition hos förtidigt födda, effekter på catch-up tillväxt, järnstatus och ätsvårigheter
Projektet syftar till att undersöka näringsintag, järnstatus, tillväxtmönster och nutritionssvårigheter hos prematurfödda spädbarn med mycket låg födelsevikt (< 1500 g) och extremt för tidigt födda barn (födda tidigare än 27 genomförda graviditetsveckor), både under och efter vårdtiden på neonatalavdelning. Projektet inkluderar datainsamling från patientjournaler, näringsberäkningar, avancerade statistiska analyser, samt publikation av vetenskapliga artiklar.

Kompetenskrav
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dokumenterade förkunskaper om pediatrik, speciellt prematuritet, pediatrisk nutrition och tillväxt, är ett krav. Tidigare erfarenhet av forskning om prematurfödda barn är meriterande.

Arbetet kommer främst att drivas av den sökande vilket ställer stora krav på förmåga att arbeta noggrant och självständigt. Därutöver förutsätts goda datakunskaper. Erfarenheter av att arbeta med dataregistrering i näringsberäkningsprogrammet Nutrium är meriterande.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga. För den aktuella anställningen krävs därutöver god analytisk förmåga samt goda kunskaper i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.

Särskild behörighet
För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har:

• Nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning
• Yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
• Nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp.

Ansökningsförfarande
Till en fullständig ansökan ska följande handlingar bifogas:

• Ett personligt brev, med motivering till varför du söker och varför du är lämplig till den aktuella tjänsten
• CV/meritförteckning
• Styrkta kopior av betyg, examensbevis samt eventuella övriga meriter som du vill åberopa.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1072-17
Kontakt
  • Magnus Domellöf, 090-785 21 28
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-06-20

Tillbaka till lediga jobb