Umeå universitet, Centrum för skolledarutveckling

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Universitetsadjunkt i utbildningsledarskap

Vi önskar nu förstärka vår personalstab med en universitetsadjunkt i utbildningsledarskap. Anställningen avser heltid och tillsvidare med start 2017-09-01 eller enligt överenskommelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Uppgifterna består i huvudsak av undervisning och handledning i ämnet utbildningsledarskap, inom olika program vid Centrum för skolledarutveckling som utbildar och forskar kring skolans ledningspersonal. Undervisning på rektorsprogrammet vid Centrum för skolledarutveckling kommer att utgöra en betydelsefull del av innehavarens utbildningsuppdrag.

Huvudsakligt undervisningsinnehåll är kursansvar, föreläsningar, handledning, seminarier och examination. Undervisning sker i Umeå samt i södra Sverige. Utrymme för externfinansierad forskning medges under förutsättning att det går att förena med de undervisningsbehov som Centrum har. Under de första två åren är dock detta utrymme begränsat till 50 % av anställningen.

Kvalifikationer
Erfarenhet av lednings- och utvecklingsuppdrag eller undervisning inom allmänna skolväsendet är ett krav. Kompetens med inriktning mot utbildningsledarskap är särskilt meriterande.

Du förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska. Vi värdesätter dokumenterat engagemang, delaktighet och ansvarstagande i planering, utveckling och genomförande av undervisningen.

Behörighet som universitetsadjunkt
Behörig att anställas som universitetsadjunkt i utbildningsledarskap är den som har avlagt lägst magisterexamen i något av ämnena statsvetenskap, sociologi, pedagogik, pedagogiskt arbete eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet, särskilt beaktat god undervisningsförmåga.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Graden av pedagogisk skicklighet kommer att ges särskild vikt vid urvalet. Därutöver kommer avseende fästas förmåga av vetenskaplig skicklighet och att samverka med det omgivande samhället samt god administrativ förmåga, t ex förvärvad genom koordinerings- och ledningsuppdrag. Lednings- och utvecklingsuppdrag eller undervisning inom allmänna skolväsendet kommer att betraktas som en särskild meriteringsgrund. Även magisterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap kommer att bedömas som en särskild meriteringsgrund.

Meriterande är också högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 hp eller motsvarande. Om motsvarande meriter åberopas skall dessa redovisas och styrkas.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning samt provanställning.

Ansökan
Anvisningar för utformning av och innehåll i ansökan återfinns på samhällsvetenskapliga fakultetens webbsida här.

Centrum för skolledarutveckling
Centrum för skolledarutveckling ingår i Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och är en tvärvetenskaplig och självständig enhet som bedriver uppdragsutbildning för rektorer, skolchefer och politiker inom utbildningssektorn samt forskning inom dessa områden. För mer information, se http://www.pol.umu.se/cpd.

Statsvetenskapliga institutionen har drygt 60 anställda och av dessa är en tredjedel verksamma vid Centrum för skolledarutveckling. Vid institutionen finns forskning och utbildning inom ämnena statsvetenskap, freds- och konfliktstudier samt utbildningsledarskap. Förutom studier på samtliga nivåer inom dessa ämnen finns vid institutionen en omfattande forskningsverksamhet. För mer information, se http://www.pol.umu.se.

Kontaktpersoner: Helene Ärlestig, docent, föreståndare Centrum för skolledarutveckling, 46 (0) 90-786 6223 e-post: helene.arlestig@umu.se  eller Prefekt, docent Magnus Blomgren Statsvetenskapliga institutionen, 46 (0) 90-786 61 71, e-post: magnus.Blomgren@umu.se eller

Din ansökan ska vara inkommen till Umeå universitet, senast 2017-08-04.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-55-17
Kontakt
  • Prefekt Magnus Blomgren, Statsvetenskap, 090-786 61 71, magnus.blomgren@umu.se
  • Förest. Helene Ärlestig, Centrum för Skolledarutv., 090-786 62 23, helene.arlestig@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • ST, 090-786 54 31
  • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2017-06-02
Sista ansökningsdag 2017-08-04

Tillbaka till lediga jobb