Umeå University, Faculty of Science and Technology

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Designhögskolan är en institution inom Teknisk- naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet, och en del av forsknings- och utbildningsmiljön vid Konstnärligt Campus. Vi bedriver forskning och utbildning i industridesign, och söker nu en doktorand med sista ansökningsdag 15 september 2017. Detta är en tidsbegränsad anställning, 4 år på heltid men i praktiken 5 år inklusive 20 % undervisning.

Beskrivning av anställningen
Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att utveckla designområdet genom att utvidga dess befintliga praktiker och forma dess framtida grundvalar. Vi siktar på att verka i framkanten av ämnesutvecklingen inom industridesign, och då speciellt hur området kan, och måste, utvecklas för att bemöta förändringar i dess sociala och tekniska sammanhang i ljuset av en globalt sett hållbar utveckling.

Denna doktorandanställning är en del av detta arbete, och eftersom vi värdesätter olika perspektiv är den tematiskt öppen när det gäller frågor och områden som den blivande doktoranden kan tänkas arbeta med. Några exempel på samtida och historiska utmaningar inom designforskning kan dock ges: till exempel hur behovet av en mer hållbar utveckling innebär grundläggande förändringar i designarbetes inriktning och metodik; hur det postindustriella samhällets förändrade produktions- och konsumtionsmönster innebär att vi måste tänka kring användning och användare på nya sätt för kunna hantera det sociala i design i en mycket bredare bemärkelse; hur det digitala och ständigt uppkopplande blivit en ny infrastruktur för design med nya förutsättning för att skapa och dela med oss av såväl upplevelser som tjänster som följd. Vidare innebär alla dessa förändringar och nya förutsättningar att design behöver utveckla sina sätt att hantera komplexitet.

Framförallt vill vi arbeta med en designforskning som undersöker hur saker skulle kunna vara, som genom undersökningar och experiment ger oss scenarier för en framtid av hoppfullhet, mångfald och nyskapande.

Med denna anställning strävar vi även efter att ytterligare stärka den kritiska dimensionen i undervisningen på våra kandidat- och masterprogram, eftersom den här anställningen innefattar medverkan i undervisning på våra program och kurser vid Designhögskolan. Kritiska och inkluderande perspektiv är nödvändiga komponenter i utvecklingen av den begreppsmässiga grunden och framtida praxis inom industridesign. Denna doktorandanställning är en del i vår ständiga strävan att bidra till att främja utvecklingen av sådana perspektiv.

Behörighetskrav
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att du har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller har en likvärdig utbildning utomlands eller likvärdiga kvalifikationer. Behörig till att antas för studier på forskarnivå inom industridesign är den som har genomfört minst 90 högskolepoäng inom designområdet, varav minst 30 högskolepoäng skall ha förvärvats på avancerad nivå. Sökande som på annat sätt – antingen inom eller utom landet – har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper, är också berättigade.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom designområdet, som tror att en dialog med omvärlden är väsentlig för att göra en skillnad som betyder något – och som har förmågan att samverka med samhället för att öka synligheten och förståelsen för praktikbaserad forskning inom industridesign. I förhållande till designforskning och högre utbildning uppvisar du såväl förmåga att arbeta tillsammans med andra, som självständighet och personlig mognad i hur du tar dig an studier och designprojekt. Du är mycket bra på att uttrycka dig på engelska - både tal och skrift. Det är meriterande att uppvisa insikt i praktikbaserad designforskning, liksom att uppvisa en egen designpraktik.

Villkor
Doktorandanställningen är en fyraårig heltidsanställning, som kan innefatta upp till 20% undervisning eller annat typ av arbete vid institutionen vilket förlänger anställningstiden till fem år – och är praxis vid Designhögskolan. Lönenivå och eventuella lönetillägg ges enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet. Doktoranden kommer att vara inskriven på forskarutbildningen, samt vara anställd, vid Designhögskolan, Umeå universitet.

Övriga upplysningar
Beräknad start för anställningen är under höstterminen 2017. Startdatumet kan diskuteras. Tillvägagångssättet när det gäller rekrytering för denna typ av anställning görs enligt Högskoleverkets riktlinjer (kapitel 12, 2 §) och anställningsbeslutet kan inte överklagas. Läs mer på www.doktorandhandboken.nu eller på http://www.teknat.umu.se/digitalAssets/98/98948_120618_doktorandhandboken_final.pdf

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet My Network Pro (följ länk till annons nedan) senast 2017-09-15. I systemet ska följande handlingar laddas upp:

 1. Personligt brev som beskriver din motivation att söka doktorandanställningen
 2. CV/meritförteckning
 3. Namn och kontaktuppgifter (telefon och e-post) till två referenspersoner
 4. Examensbevis/vidimerade registerutdrag av studieresultat
 5. Forskningsskiss över ett förslag till tematik för din forskning, inklusive dess koppling till designforskning. Denna skiss förväntas inte vara detaljerad eller bestämd, men den bör ange forskningsområdet och aktuella frågor/problematik, liksom den allmänna strategi du tror skulle vara lämplig för att ta itu med dem. Syftet med denna forskningsplan är att starta en diskussion kring tema och ämne, och den slutliga forskningsplanen – om du blir antagen – kommer sannolikt att skilja sig avsevärt från den första skissen.
 6. Din designportfolio
 7. Din examensuppsats (masternivå)
 8. Övriga uppsatser/övriga publikationer
 9. Ev. övriga dokument eller meriter med relevans för anställningen

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Mer om Designhögskolan vid Umeå universitet
Designhögskolan anses vara en av världens ledande designutbildningar. Vi forskar och utbildar i industridesign, och ger kurser och program på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Vår utbildning vilar på konstnärlig grund, och genomförs ofta i projektform tillsammans med externa samarbetspartner. I dessa projekt ges studenterna vid Designhögskolan möjlighet att fördjupa sig i ett område där designmetoder och designprocesser används för att ta fram koncept och lösningar för nya produkter, tjänster och upplevelser. Studenterna utvecklar och utvärderar sina idéer i nära samarbete med användare, och reflekterar aktivt över sina framtida yrkesroller under erfaren handledning. Designhögskolan präglas av en öppen, kreativ och internationell miljö, med en platt organisation och ett nära samarbete mellan anställda och studenter. Läs mer om oss på: http://www.uid.umu.se

Anställningsform Okänt
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1183-17
Kontakt
 • Vicerektor Maria Göransdotter, 090 786 70 36
 • Studierektor för forskarutbildning Heather Wiltse, 090 786 88 39
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2017-06-14
Sista ansökningsdag 2017-09-15

Tillbaka till lediga jobb